Do pořádně kyselého jablka se v minulých dnech zakousla část hradecké koalice, když si přečetla slova primátora města Alexandra Hrabálka, který vyjádřil podporu s případnou výstavbou spalovny komunálního odpadu v Opatovicích. „Po cca 10 letech relativního klidu zase vystrkuje spalovací lobby svoje drápky a vytahuje monstrózní projekt velkokapacitní spalovny komunálního odpadu v Opatovicích,“ napsal na facebookový profil Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba a pohrozil, že v případě dalších „námluv“ by tento krok mohl ohrozit další fungování koalice. „Na rozdíl např. od kauzy CTP je (ne)podpora stavby spalovny zásadní otázkou naší účasti v jakékoliv koalici, neboť se jedná nejen o řešení problematické z hlediska environmentálního, ale rovněž odmítáme, aby se město zapojovalo do minimálně dvoumiliardového finančního dobrodružství, když tady máme řadu dalších priorit, na které budou potřeba miliardy,“ dodal na profilu.

Slova svého spolustraníka později mírnil náměstek primátora Martin Hanousek: „Kolega Záruba se vyjádřil trošku ostřeji, ale v současné době neexistují žádné argumenty, že bychom museli stavět spalovnu odpadů. Nepodporu jsme deklarovali i ve volbách. Ale koalice ohrožena není.“

Podle Martina Hanouska stále existuje teoretická možnost, že město Hradec Králové spalovnu potřebovat bude. „Taková možnost tu je. A dokáži si bohužel představit i variantu, že nebude jiná možnost, než spalovnu postavit. Ale domnívám se, že tato potřeba nyní nebude. A nyní to opravdu není bod, který by shodil koalici,“ dodal náměstek primátora, který si umí představit, že by místo Opatovic vznikla spalovna u jiných energetických zdrojů ve východních Čechách – například v Trutnově . „Ale souhlasím s názorem, že pokud budeme do budoucna více třídit, budou nám stačit již v republice vzniklé spalovny a ta opatovická nebude potřeba,“ dodal náměstek Martin Hanousek.

Stejného názoru je i jeho kolega Adam Záruba: „Dlouhodobě prosazujeme, abychom se ubírali cestou zlepšování třídění a recyklace, a pro zbytkový odpad využívali alternativní technologie, což se v případě Hradce Králové zatím daří,“ uvedl Adam Záruba s tím, že v České republice jsou již 4 velkokapacitní spalovny a …“pokud budeme plnit cíle dané EU (recyklace 60% komunálních odpadů v roce 2025 a 65% v roce 2030), je ta v Opatovicích již nadbytečná,“ dodal Adam Záruba, který se bojí i participace města na přibližně dvoumiliardovém projektu.

Tuto argumentaci však Elektrárna Opatovice odmítá. „Rozhodně nechceme stavět monstrózní zdroj, smysl dává takový, který bude odpovídat produkci odpadů regionu Hradubic i při vyšší míře třídění“, zdůraznil mluvčí EOP, Martin Sýkora . Podobné zařízení v současnosti funguje v Plzni Chotíkově, kde se byli zástupci Hradce Králové a Pardubic nedávno podívat. Oproti západočeské metropoli by byl investorem východočeské spalovny soukromý subjekt, tedy samotná elektrárna. „Jen pro srovnání, současný tepelný výkon EOP dosahuje 698MWt, plánované zařízení na energetické využití odpadů by mělo výkon někde mezi 20-30MWt. Rozhodně se tedy nejedná o nadkapacitní zařízení, navíc je plně v souladu s platnými plány odpadového hospodářství obou krajů“, upřesnil Martin Sýkora.