„Ano, byl tady kdysi skutečně klid a pohoda. Nejdříve však část území Spyty vzala přehrada Rozkoš a potom se do jejího okraje zakousl silniční obchvat. Vrcholem všeho je, že na louce kousek za obcí má být postaveno šestadvacet domků pro holandskou klientelu. Myslím, že by to pro Spytu znamenalo konec klidných časů,“ sdělil Deníku na zápraží jednoho z domků chalupář Václav Kubíček.

A právě tento záměr je trnem v oku obyvatelům této příměstské části České Skalice. O odhodlání bojovat proti stavbě těchto domků svědčí petice, pod kterou se podepsalo 74 stálých obyvatel včetně chalupářů.

O co v kauze domky jde? Holandská firma Beste – Investering zveřejnila 10. března letošního roku inzerát na výstavbu 26 rekreačních domků o velikosti parcely 360 až 1100 metrů čtverečních. Od soukromých vlastníků, kteří žijí mimo Spytu, pozemky odkoupila prostřednictvím realitní kanceláře Nemoreal za zhruba čtyři miliony korun. Obyvatelé Spyty stejně jako vedení města Česká Skalice tvrdí, že o této transakci nebyli informováni. „Je nemyslitelné, aby obyvatelé této malé, klidné a oblíbené vesnice byli poškozováni při výstavbě rekreačních domků pro obchodní zájmy holandské firmy,“ píše se ve stanovisku obyvatel. Ti se obávají, že obec bude poškozena zvýšenou dopravou a stavebním ruchem. Původně byla totiž parcela loukou, ale změnou územního plánu, který v roce 2002 odsouhlasilo českoskalické zastupitelstvo, se stala lokalitou určenou pro rekreaci a sport. Tento status by neměl bránit případné rekreační výstavbě. Na území pro plánovanou výstavbu však nejsou žádné inženýrské sítě ani kanalizace. Vše by se muselo teprve vybudovat a postavené domky by měly na dobu určitou k dispozici pouze jímky. „Obáváme se zvýšené dopravy přes obec. Není tady obchod ani restaurace a obyvatelé domků budou pro každou prkotinu jezdit autem přes náves. Z klidné lokality se stane frekventovaná obec,“ strachuje se budoucnosti obyvatelka Spyty Alena Marethová. Podle autorů petičního stanoviska nikdo nepředpokládal, že na území určeném pro rekreaci může vyrůst tolik domků. „Jsme toho názoru, že by mělo být území využito jiným způsobem například jako hřiště, pro vodní sporty a podobně,“ domnívají se obyvatelé Spyty, kteří s výstavbou nových domků zásadně nesouhlasí.

Vyjádření obyvatel Spyty k jednání se zastupiteli České Skalice a se zástupci firmy Beste Investering dne 13.5. 2009:

Tomáš Hubka, starosta České Skalice, tvrdí, že obavy Spytských chápe. Nicméně upozorňuje, že nelze zabránit prodeji soukromých pozemků. „O této transakci jsme se dozvěděli z internetu. Myslím si však, že ještě proběhne správní řízení, kde mohou obyvatelé Spyty uplatnit své námitky a připomínky,“ prohlásil starosta. Bývalý starosta města Jan Vlček, si na podrobnosti změny územního plánu nevzpomíná. „Musel bych se podívat do tehdejších zápisů. Je důležité vědět, zda to není v rozporu s územním plánem a zda půjde o rekreační chaty nebo o domky k trvalému bydlení. Byl bych pro to, aby se v této věci rozproudila diskuse na zastupitelstvu,“ dodal Vlček.

Jiří Sedláček, makléř realitní kanceláře Nemoreal Deníku včera sdělil, že už je zažádáno o územní rozhodnutí a jedná se také o vlivu staveb na životní prostředí. „Vše už směřuje k realizaci výstavby. Přes Spytu se nebude jezdit, bude se jezdit přes dočasnou komunikaci. Vše je v souladu s územním plánem, jinak bychom se do toho vůbec nepouštěli. Na pozemku vyrostou rekreační domky, nikoliv stavby pro trvalé bydlení. Budou v nich nejen Holanďané, kteří budou domky po část roku pronajímat. Myslím si, že obyvatelé Spyty trochu zaspali. Kdybychom dříve věděli, že k tomu bude odpor, tak bychom do toho nešli,“ podotkl makléř.

Spyta: Nová změna územního plánu nese rizika

Více než sedmdesát obyvatel příměstské části Spyta včetně chalupářů vytvořilo petici, v níž vyjádřilo zásadní nesouhlas k záměru výstavby 26 rodinných domků na louce při okraji obce, což má v plánu holandská společnost Beste – Investering. Makléř Jiří Sedláček z realitní kanceláře Nemoreal prohlásil, že vše je v souladu se změnou územního plánu České Skalice schválenou zastupiteli v roce 2002.

Letecký snímek plánovaných domků ve Spytě:

Na parcely, kde by měly domky vyrůst vede několik přístupových cest. Jedna je soukromá, druhá je města a třetí na náves je kraje. Tu chce po dokončení obchvatu město získat do svého vlastnictví. „Investor musí mít souhlas vlastníka cesty, aby mohl přes ní do lokality jezdit,“ upozornil Hubka. Podle makléře je už tato věc vyřešena a vše je před schválením územního rozhodnutí. Jedním z řešení, jak případné výstavbě domků zabránit je, že obyvatelé Spyty dají podnět zastupitelům, aby změnili územní plán. Pokud by většina zastupitelů souhlasila, mohla by se lokalita změnit z rekreační oblasti na louku. „Hrozí tady ale riziko, že holandská společnost, která pozemky koupila, bude právní cestou od města vyžadovat odškodnění. To by bylo pro nás velmi zlé,“ připustil starosta Hubka. Makléř Kubíček se nechal slyšet, že by byla podána ihned žaloba. „O výstavbě uvažujeme od minulého roku, nikdo – město ani obyvatelé Spyty – nevyjádřili žádné námitky. Myslím si, že by iniciovat změnu územního plánu neměl ani nikdo zkoušet,“ uvedl makléř Sedláček, který poznamenal, že výstavba domků určitě nezmění kvalitu života obyvatel Spyty. Spytští i českoskaličtí radní však tvrdí, že o tomto záměru tehdy nic nevěděli. „Budeme proti domkům bojovat a využijeme i variantu změny územního plánu,“ vyjádřil se rozhodně Kubíček, který však připustil, že si je vědom rizik tohoto kroku.

Kromě stanoviska obyvatel Spyty souvisejícího s peticí, Spytští ještě vypracovali vyjádření k jednání se zastupiteli. V něm upozorňují na dopady stavby domků na životní prostředí a označují záměr za megalomanský. „Domníváme se, že došlo ke zmanipulování územního plánu pro investorskou lobby. Upozorňujeme, že se stala v minulosti veliká chyba v neuvážené změně územního plánu, kterou dnes hodnotíme jako selhání tehdejších zastupitelů města,“ píší obyvatelé Spyty, kteří žádají využít tuto lokalitu pouze ke vstupu do volné přírody a k vodní nádrži. V této souvislosti poslali své vyjádření holandskému velvyslanectví v Praze, v němž velvyslance žádají o prověření podnikatelského záměru firmy Beste – Investering. Upozorňují, že by se záměrem narušil ráz krajiny, okolní přírody a se stavební činností související dopravou ohrozila statika domů. K dopisu zaslanému holandskému velvyslanci byla připojena i petice obyvatel této českoskalické příměstské části.

Další přílohy:

Stanovisko občanů 1
Stanovisko občanů 2
Stanovisko občanů 3
Stanovisko občanů 4

Prosba o přezkoumání na Velvyslanectví holandského království