Co všechno vaše práce obnáší? (Eliška)
R-R se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou pohlavně přenosných infekcí. V praxi to obnáší aktivní vyhledávání nabízených služeb (na internetu, inzerce v novinách atd.), kontaktování potenciálních sexuálních pracovnic s představením našich služeb. Přestože nás po telefonu často odmítají, jakmile proběhne první kontakt, téměř vždy skončí dlouhodobou spolupráci. V rámci prevence přednášíme v nízkoprahových klubech, na školách a při různých kulturních akcích. Klientkám nabízíme zdarma rychlostesty na HIV a syfilis. Dále různá odborná sociální a zdravotní poradenství (pomoc při dluzích, při partnerských problémech, atd.). V případě záchytu pohlavně přenosné infekce máme vlastní lékaře a lékařky, kteří předepíší adekvátní léčbu.

Jak jste se ke své práci dostala? Studovala jste zdravotnickou školu? (Jana)
V týmu pracujeme dvě, zdravotní sestra s registrací a sociální pracovnice. Původně jsme spolužačky z vysoké školy.

Pracujete většinou se staršími nebo mladšími lidmi? Jak vás klienti berou? Musíte mít hodně trpělivosti? (Honza D.)
Většina klientek je ve věku od 18 do 35 let, ale setkaly jsme se se sexuálními pracovnicemi takřka důchodového věku. První kontaktování klientek bývá složité. Protože klientky netuší, co od nás mohou čekat a jsou nedůvěřivé. Ale testování na HIV a syfilis, které poskytujeme zdarma, je pro ně zajímavé a hlavně výhodné. Často po první schůzce zjistí, že nám mohou důvěřovat. Většinou poté navazujeme s ženami dlouhodobou spolupráci.

Nevadí vám prostředí, do kterého se dostáváte? Jak jsem slyšel, jezdíte i za ženami, které dělají nejstarší povolání? Jak je můžete povzbudit? Nebo jim vymlouváte, aby to nedělaly? Jak k nim přistupujete?
(Karel)
Baví nás pracovat v terénu a poznávat přirozené prostředí našich klientek. Jinak bychom tuto práci vlastně ani nemohly dělat. Slyšel jste dobře :-) Jezdíme zejména za ženami pracujícími v sexbyznysu. Tuto práci jim rozhodně nevymlouváme. Snažíme se snížit rizika, která z ní plynou jak pro naše klientky, tak pro společnost. Ať už se jedná o sociálně patologické jevy, jakými jsou např. krádeže, zadlužování nebo i šíření pohlavních nemocí mezi širokou veřejnost. Při spolupráci jsou pro nás sexuální pracovnice rovnocennými partnerkami a přistupujeme k nim s respektem.

Je možné vás nějak kontaktovat a stát se vaší klientkou? (Věrka)
Ženy poskytující sexuální služby v našem regionu (HK a Pardubice) nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 777 180 006 nebo emailem hradecko@rozkosbezrizika.cz. Více informací také naleznete na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz, kde jsou kontakty na ostatní týmy ze zbylé části ČR. Také můžete klást jakékoliv otázky na dotazy@rozkosbezrizika.cz. V případě zájmu není problém stát se naší klientkou.

Zajímalo by mě, kolik lidí v terénu otestujete a kolik z nich je nemocných? Může na sobě člověk poznat, že se nakazil např. HIV? (Jana P.)
Za rok 2010 jsme provedly celkem asi sto padesát testů na HIV a syfilis, vše bez pozitivní reakce. V celorepublikové působnosti byly dva záchyty HIV, u syfilis je počet vyšší. Po rizikovém sexuálním styku, doporučujeme po šesti týdnech vždy zajít na vyšetření k lékaři. Projevy HIV mohou být zpočátku naprosto nenápadné nebo i zcela bez příznaků.

Kdo vás v dnešní těžké době sponzoruje? Máte dost finančních prostředků, nebo žijete s obavami o ekonomickou stránku věci? (Vojta)
Jsme nezisková organizace, tudíž o ekonomickou stránku věci máme obavy téměř pořád. Získáváme dotace z krajů (nyní nejvíce ze sociálního odboru Pardubického kraje), významným zdrojem je MPSV a Evropské strukturální fondy. Ačkoli jsme zdravotnická organizace, ministerstvo zdravotnictví nám pro letošní rok poskytlo pouze padesát tisíc korun na celou organizaci, která působí v celé republice.