Ve čtvrtek 7. ledna

v Obřadní síniv Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Karel Bartyzal
(1931, Hradec Králové)

10.45 JUDr. Zdeněk Poláček
(1932, Hradec Králové)

11.30 Svatopluk Benýšek
(1926, Hradec Králové)

12.15 Zdenka Tomešová
(1950, Hradec Králové)

13.00 Alexandra Janoušová
(1949, Hradec Králové)

13.45 Lidmila Poláková
(1926, Hradec Králové)
V pátek 8. ledna v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

8.30 Jiří Hovad (1937, Janatov)

9.15 Jiří Svoboda (1945, Hradec Králové)
10.45 Alena Zemanová(1939, Hradec Králové)

11.30 Josef Endrych (1949, Hradec Králové)
12.15 Jan Žoček (1934, Plotiště nad Labem)

13.00 František Krejcar (1938, Neděliště)

14.30 Ilona Čížková (1947, Vysoká nad Labem)
V pondělí 11. ledna v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

12.15 Marie Pešková (1920, Hradec Králové)