Tvorbu tohoto strategického dokumentu města letos významně ovlivnila aktuální situace kolem pandemie koronaviru.

„V oblasti příjmů jsou pochopitelně zcela zásadní ty daňové. U nich vycházíme především z návrhu státního rozpočtu a bylo potřeba zohlednit jejich očekávaný pokles. Další snížení příjmů města souvisí i s opatřeními, která jsme přijali v rámci balíčku Antivirus II, kde jsme například na celý příští rok odpustili poplatky za zábor veřejného prostranství restauracím či pořadatelům akcí ve městě. Na výdajové straně rozpočtu zároveň nedošlo k vyřazení žádné investiční akce zařazené ve střednědobém výhledu, pouze v některých případech došlo k časovému posunu z důvodů upřesněného odhadu realizace. Nechceme nijak tlumit investiční aktivity, pokud to bude v možnostech města,“ uvedl Hrabálek.

„Hodnota kapitálových výdajů, tedy investic města, je v návrhu rozpočtu na rok 2021 téměř 225 milionů korun. Na příští rok byl posílen rozpočet odboru správy majetku, navýšen je i rozpočet pro vybavení interiérů nově budovaného domu odlehčovací služby v Honkově ulici o 13 milionů nebo rekonstrukce ZUŠ Střezina o 10 milionů korun. Mezi nově zařazené akce patří například rekonstrukce jídelny při ZŠ SNP 12,5 milionu korun,“ vyjmenovala nové investice náměstkyně primátora pro oblast financí Monika Štayrová (ANO).

Akce, které jsou součástí letošního rozpočtu a nebudou do konce roku dokončeny nebo nebyly zahájeny, budou na jaře převedeny do upraveného rozpočtu roku 2021 v rámci vypořádání. „To jsou především ty největší investice, které již mají schválené finanční krytí, jejich realizace stále trvá nebo se připravují a jsou těsně před zahájením. Jedná se o Velké náměstí, křižovatka Mileta, fotbalový stadion, Lávka přes Labe u Aldisu nebo inteligentní dopravní systém. Lze tedy předpokládat, že upravený rozpočet roku 2021 bude svým objemem srovnatelný s tím aktuálním,“ připomněla Štayrová.