Oproti předpokladům se podařilo také snížit schodek. Loňský rozpočet města počítal s částkou 172 milionů korun, ve skutečnosti je výsledkem hospodaření města Hradce Králové záporné saldo ve výši necelých 53 milionů korun.

„Téměř všechny rozpočtové kategorie vykázaly oproti předchozímu období nárůst. Celkové příjmy města byly 3,283 miliardy korun, což je o 248 milionů korun více, než předpokládal upravený rozpočet. Konečné výdaje pak byly na úrovni 3,336 miliardy, z nichž většinu tvořily běžné výdaje. Oproti plánu se nám tyto provozní výdaje podařilo snížit o 133 milionů korun, což je důležitá úspora, která významně přispěla ke konečnému finančnímu vypořádání,“ říká ekonomický náměstek primátorky Hradce Králové Miroslav Hloušek.

Doprava i sport

Téměř čtvrtina prostředků směřovala do oblasti dopravy, tedy na veřejnou hromadnou dopravu, dokončení inteligentního dopravního systému (IDS) či na opravy a investice do komunikací. Podstatná část z celkového objemu, celá pětina, směřovala do podpory sportu zájmové činnosti, kde velkou část těchto položek tvořila stavba nového fotbalového stadionu.

Zdroj: youtube Droník74

Na investice město Hradec Králové loni vynaložilo 1,027 miliardy korun.

„Jedná o nejlepší dosažené plnění za posledních deset let. Z těch největších akcí, které se loni podařilo dokončit nebo posunout do další fáze, je fotbalová aréna, IDS, nástavba pavilonu odborných učeben ZŠ Úprkova nebo rekonstrukce ZUŠ Střezina. Dalších 722 miliony si z loňského rozpočtu převádíme jako finanční krytí investic nových či pokračování již zahájených. Téměř sto milionů půjde do multifunkce fotbalového stadionu, desítky milionů jsou připravené na pokračování rekonstrukce ZUŠ Střezina nebo na přístavby ZŠ Habrmanova,“ dodává náměstek Miroslav Hloušek.

Každoroční údržba ukazatelů v Hradci Králové
Turisté se v Hradci neztratí. Značení okruhů je připraveno na novou sezónu

„Podle zákonem stanovených pravidel rozpočtové odpovědnosti je pro poměr zadluženosti a čtyřletého průměru příjmů limitní hranice šedesát procent, avšak Hradec Králové se s částkou zadlužení ve výši 457 milionů korun aktuálně pohybuje na úrovni 17 procent. Ke konci roku město disponovalo nenačerpanými úvěrovými prostředky ve výši 400 mil. Kč, které je možné vyčerpat do konce roku 2024,“ dodala Kateřina Rohlíčková, tisková mluvčí kanceláře primátorky.

Mohlo by vás zajímat: Hradecké letní koupaliště Flošna zdražuje. Víme, o kolik si lidé připlatí

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth