Ostře proti návrhu vystoupili například zástupci klubu ANO 2011, kteří vedení mimo jiné vyčetli, že příští rok plánuje na opravy silnic a chodníků pustit málo peněz. „Na to jsem sám  upozorňoval, že je málo alokováno do investic na opravy silnic a chodníků, ale samozřejmě to, co bude potřeba opravit, rekonstruováno bude. Mně se nelíbí, že tady 25 let nebyla odvaha rekonstruovat základní uměleckou školu, postavit fotbalový stadion a opravit Velké náměstí. To jsou tak velké investice, které se nám nahromadily najednou, že ty peníze prostě musíme někde vzít," bránil se primátor Zdeněk Fink (HDK).

Některým ale spíš než rozpočet na následující rok, vadil rozpočtový výhled na léta 2017-2022, který například počítá s tím, že si město vezme zhruba 350 milionový úvěr, z nějž by spolufinancovalo projekty z dotačních programů ITI. „Výrazně stoupne zadluženost města, a to se mi nelíbí. Myslím, že bychom měli spíše hledat rezervy," prohlásil Martin Hanousek (ZPH a SZ). „Jestli si má město vzít větší úvěr, kde je míra zadluženosti vyšší, než v minulých letech, tak by o tom měla být vedena širší debata," souhlasil Oldřich Vlasák (ODS).

Pochybnosti o budoucích finančních záměrech města vyjádřili i komunisté. Podle nich  bude plánovaný úvěr příliš velkou zátěží a zkomplikuje realizaci velkých a očekávaných investic ve městě. „Chtěl bych upozornit, že pokud si vezmeme úvěr na 350 milionů na kofinancování projektů ITI, budeme pak mít velké problémy dát dohromady peníze na fotbalový stadion a opravu Velkého náměstí," uvedl Lubomír Štěpán (KSČM). „To si právě nemyslíme," kontroval za vedení radnice primátor Zdeněk Fink.

Přes veškeré protesty však nakonec zastupitelé návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled na léta 2017-2022 schválili. Z 35 přítomných bylo pro 22, sedm zastupitelů se hlasování zdrželo a šest jich bylo proti.