Tak vysoký schodek, když celý rozpočet jen lehce přesahuje tři miliardy, však nikomu ze zastupitelů zřejmě nevadil. Bude totiž kryt úvěrem od Evropské investiční banky, která kraji půjčila na opravy silnic.

Rozpočet prošel hlasováním hladce, bez větších výhrad a jedinými, kdo se zdržel, byli zastupitelé KSČM. A ani těm nevadil deficit, nýbrž jen jedna jediná kapitola rozpočtu: transformace nemocnic z (neziskových) příspěvkových na akciové společnosti.

„Nehlasovali jsme rovnou proti rozpočtu, jen jsme se zdrželi, protože s ostatními kapitolami nemáme problém,“ vysvětloval komunistický zastupitel Jaroslav Moučka.

Rozpočet počítá s příjmy ve výši 3,3 milionu a s výdaji 3,7 milionu korun. Běžné výdaje představují 54,8 % částky, kapitálové 16,9 %, granty 1,4 % a výdaje na spolufinancování projektů EU 19,8 %. Oproti loňsku je rozpočet vyšší o 150 milionů.

Kraj plánuje investice za 632 milionů korun. „Nejvíc peněz poputuje do zdravotnictví, do dopravy a školství,“ uvedla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová. Z toho 180 milionů půjde do nemocnic, dalších 130 do silnic.

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úvěrem od Evropské investiční banky. Přepokládáme také zapojení přebytku z roku 2007,“ dodal vicehejtman kraje Roman Línek.