Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se chystá proměnit 0,8 kilometru silnice I/35 od okružní křižovatky Plotiště směrem na dálniční mimoúrovňovou křižovatku. V úseku od Plotišť řidiči dosud jezdí dvěma pruhy. Blíže u dálnice už čtyři pruhy jsou. „K rozšíření silnice I/35 sice došlo již během realizace úseku ‚D11 Hradec Králové – Smiřice‘, ovšem nestalo se tak v celém úseku," vysvětluje ŘSD v únorovém informačním letáku.

Rozšířit silnici je nutné kvůli dopravní vytíženosti místa. „Dle sčítání dopravy a výsledků zpracovaných modelů přesahuje počet vozidel vjíždějících průměrně do křižovatky hodnotu 33 tisíc vozidel za den,“ uvádí ŘSD.

Silničáři navíc očekávají, že se dopravní zátěž křižovatky u ČKD ještě zvýší, až bude dokončená plánovaná stavba severní tangenty, což je přeložka silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice.

Stávající přejezd nahradí za několik let nadjezd. Spolu s přeložkou I/33 ho silničáři postaví v poli blíže Hradci.
Přejezd v Plotištích se zruší. Trať z Hradce na Turnov překlene nový most

Čtyřproudová silnice povede ve stávající trase I/35, nové dva pruhy se zkrátka postaví vedle. Silnice se rozšíří ve dvou etapách, nejdříve bude vybudován pravý jízdní pás, na který bude následně převedena doprava v obou směrech a teprve poté začnou práce v prostoru stávající silnice.

Zkapacitnění silnice I/35 v úseku od okružní křižovatky Plotiště směrem k dálniční mimoúrovňové křižovatce.Zkapacitnění silnice I/35 v úseku od okružní křižovatky Plotiště směrem k dálniční mimoúrovňové křižovatce.Zdroj: ŘSD

Do Svobodných Dvorů se řidiči z I/35 už nedostanou, sjezd budou muset silničáři zrušit. Svobodné Dvory budou dál přístupné po silnici I/11 nebo přes obce Bříza a Chaloupky.

„Po zkapacitnění silnice I/35 nebude vzhledem k dodržení norem na minimální vzdálenost mezi jednotlivými mimoúrovňovými křižovatkami možné napojení místní komunikace od Svobodných Dvorů. Úrovňové křížení nepřichází vzhledem k charakteru vozovky taktéž k úvaze. Proto dojde ke zrušení stávající křižovatky silnice I/35 a místní komunikace i několika hospodářských sjezdů, a to vše bez náhrady,“ popisuje důvody ŘSD.

Technické služby na často zaplavovanou cyklostezku pokládají betonové panely. Printscreen z videa.
Cyklostezka do Ruseka je věčně pod vodou. Problém dočasně vyřeší betonové panely

Podél čtyřproudové silnice vznikne nová komunikace, která umožní přístup na přilehlé pozemky, také se napojí na místní komunikaci směrem na Svobodné Dvory.

Kvůli rozšíření komunikace budé nutné pokácet stromy. „Odstraněno bude celkem 111 kusů dřevin, které budou následně nahrazeny vhodnou výsadbou. Například se počítá s vysazením 74 listnatých stromů různých druhů,“ uvádí se v únorovém informačním letáku.

Hlavní stavební objekty mají stavební povolení od loňského května. K letošnímu únoru je vypořádáno 78 procent trvalého záboru stavby. Předpokládaná cena stavby je 98 719 380 korun bez DPH.

Se zahájením ŘSD počítá v roce 2026, zprovoznit by se úsek měl o rok později.

Mohlo by vás zajímat: Hradeckou MHD čekají kvůli Miletě od dubna změny. Známe objízdné trasy linek

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth