Zároveň veřejnosti ukáže i kroniku zachycující události loňského roku. Tu je ale potřeba ještě ručně přepsat. „Kronika je u nás přepisována ručně do listinné podoby, což je sice nejnáročnější, ale nejspolehlivější způsob předávání těchto informací," vysvětluje Josef Krofta, náměstek primátora za oblast kultury a cestovního ruchu.

Kroniky jsou nepřetržitě vedeny od roku 1836 a postupně se digitalizují. V současnosti píše dějiny již dvacet let historik Muzea východních Čech Jan Jakl.   (zum)