Poprvé jste kandidovala do hradeckého zastupitelstva v roce 2010, čím Vás láká politika?
Vidím v tom velký smysl. Podle mě by měli politiku dělat lidé, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas, obětovat sama sebe pro obecné dobro a veřejný zájem. U nás v rodině byla politika vždy součástí života. Táta byl dlouholetý zastupitel města a pro mě byla aktivní účast na veřejných záležitostech přirozená.

V historii Hradce Králové jste první žena v čele města. Vnímáte to jako výhodu?
Nepovažuji za nejdůležitější, jestli je někdo žena nebo muž. Důležité je, zda má správné schopnosti. Na druhou stranu se domnívám, že je důležité, aby ženy byly vidět na vrcholných pozicích a třeba i svým příkladem motivovaly mladší ženy, aby ztratily případný ostych a participovaly na správě věcí veřejných. Je faktem, že pohled žen a mužů se může v některých případech odlišovat, ale zásadní pro mě je, aby daný člověk měl schopnosti řídit tým lidí a měl odvahu rozhodovat. Tam asi není úplně důležité, jakého je pohlaví.

Dosud jste byla prorektorkou Univerzity Hradec Králové, chcete si část úvazku ponechat?
Minulé pondělí jsem podepsala rezignaci na pozici prorektorky, kterou jsem předala panu rektorovi. Ráda bych ale dál učila na filozofické fakultě na částečný úvazek. Teprve to budeme s panem děkanem probírat. Určitě by nebylo dobré, kdybych vypadla ze své odbornosti a z kontaktu s našimi studenty.

Vyjednávání pětikoalice trvalo 7 týdnů a nebylo bez problémů. Věříte, že vedení města bude stabilní?
Během týdnů vyjednávání jsme se lidsky hodně sblížili a měli jsme dost času na to, abychom se bavili o programových prioritách. O to jednodušeji se nám bude připravovat programové prohlášení, které chceme mít hotové do konce roku. Jsem přesvědčená, že s mým týmem náměstků jsme naladění na jedné vlně. Všichni jsme otevření kompromisům a nikdo z nás nelpí na nějakém rigidním resortizmu, protože všichni dobře vědí, že naše agendy jsou vzájemně velmi propojené. To považuji ze důležité, neboť tohle má být tým, který povede město a k tomu je nezbytná velká spolupráce.

Byli jsme svědky určité nevraživosti mezi Vámi a Janem Holáskem, který opustil HDK, a teď jste v koalici s jeho Rozvíjíme Hradec, určitě jsou staré rány mezi ODS a Změnou pro Hradec. Dokáže pětikoalice tyto věci překonat?
Myslím, že už jsme je částečně překonali podpisem koaliční smlouvy. Ale máte pravdu, že každý z těch subjektů koalice má svoji historii a trajektorii, kdy jsme se různě utkávali. Myslím si ale, že tragédií naší politiky, a to nejenom komunální, je, že si lidé berou věci příliš osobně. Za mě musí být politik schopný a ochotný nadhledu, protože jedině tak je člověk schopen překonávat bariéry a spolupracovat.

Co jsou první věci, které budete řešit?
V pondělí máme kolegium, na které si náměstci mají přinést tzv. hořáky, tedy věci, které je potřeba urychleně řešit. Pak budeme mít konkrétnější představu, ale už teď víme, že musíme v podstatě okamžitě připravit rozpočet města na příští rok. Rozhodně nechceme skončit v rozpočtovém provizoriu. Dále je jasné, že musíme bezprostředně řešit problematiku provozovatele multifunkční arény.

V kandidátském projevu na zastupitelstvu jste mluvila o zajištění dostupného bydlení. Jak to chcete dokázat?
Na to je široká odpověď. Obecně potřebujeme jasné a čitelné prostředí pro investory a developery. Hradec má bohužel pověst města, kde se rozvojové projekty obtížně realizují, a proto chceme připravit pravidla či mantinely, jak má potenciální developer v Hradci jednat a co může od města očekávat. Související věcí je, že musíme připravit projekt Severní zóny, kde má vzniknout tisíc bytů. Ale současně musíme záhy vytipovat i další menší pozemky pro bytovou výstavbu. Pak musíme najít ty správné developery, kteří budou ochotní stavět vhodné typy bydlení. Nejen vlastnické, ale také nájemní. To jsou kroky nutné k tomu, aby v Hradci přestal klesat počet obyvatel.

Další, o čem jste mluvila, bylo zajištění pracovních příležitostí s vysokou přidanou hodnotou.
Jde především o přípravu rozvojové zóny letiště. Jestli má Hradec Králové někde rodinné stříbro, tak je to právě tato oblast. Už nyní vzniká studie, která rozkryje potenciál a možnosti, které letiště z hlediska rozvoje města přinese. Je to ale nejen tato zóna, kde by měly pracovní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou vznikat. Nikdy se nesmíme stát montovnou, potřebujeme opravdu chytrý rozvoj, inovace, nové technologie. Hradec by se měl zaměřit na to, co tady umíme a pro co máme skvělé dispozice, což je například biomedicína. V tom vidím opravdu velké možnosti a například oblast kolem křižovatky Mileta nabízí velký potenciál. Je zde naplánován další růst areálu UHK, kde bude obrovský prostor také pro podnikatelské záměry velkých firem. Skvělé možnosti pro rozvoj biomedicíny jsou v této oblasti umocněny koncentrací dalších institucí jako je fakultní nemocnice, dvě fakulty Univerzity Karlovy či Univerzita obrany.

Pojďme k dlouhodobým hradeckým bolestem, podaří se rozhýbat rekonstrukci Velkého náměstí?
První, co je třeba udělat, je revize dokumentace pro územní rozhodnutí. Musíme se domluvit, jestli uděláme novou dokumentaci, nebo jestli budeme revidovat tu původní. To musí být jasné během týdnů. Dokumentace leží netknutě od roku 2016 na stavebním úřadu v Hořicích, takto to není možné dál. To je první krok a od toho se odvinou další.

První žena ve vedení Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK/TOP09).
Hradec má poprvé v historii primátorku. ANO nečekaně navrhlo Hrabálka

Přece jenom se zeptám na konkrétnější termín?
Dokumentace pro územní rozhodnutí může trvat rok, rok a půl, následuje stavební povolení a teprve pak můžeme vypsat tendr na stavebníka. Takže to je horizont zhruba čtyř let, než se začne stavět. Dříve je možná pouze nultá etapa (oprava podloubí v severní části náměstí – poznámka redakce), budeme-li se držet etapizace oprav.

Další bolest je revitalizace Benešovy třídy. Pohnete s tím?
Říkali jsme to už před volbami. Tady žádné zodpovědné vedení nemůže lidem slibovat modré z nebe. Toho už bylo dost. Víme, že v ideálním případě můžeme mít v roce 2025 stavební povolení, o rok později by se mohl soutěžit zhotovitel a následně může začít samotná revitalizace. Důležité je udělat alespoň lávku u Kozlovky a další úpravy a opravy, které zlepší životní podmínky obyvatel Benešovky.

Jak to bude se zdražováním jízdného v MHD? Málem se tak stalo už před rokem, pak se vše odložilo vzhledem k blížícím se komunálním volbám.
Jsme první dny v práci, zatím toto téma nemáme prodiskutované a rozhodnuté. V našem týmu ale vnímám velký důraz na to, aby lidé měli dostupnou hromadnou dopravu. To ale neznamená, že nelze zdražit nějaký typ jízdného, ale musíme vše důkladně zvážit. Faktem každopádně je, že náklady narůstají. Už v připravovaném rozpočtu na rok 2023 jsou to navíc další desítky milionů v meziročním srovnání. Na druhou stranu, když se podíváme na podíl dotace dopravnímu podniku ve vztahu k celkovému rozpočtu, tak se Hradec Králové nevymyká ve srovnání s obdobnými městy.

Teď se Vás zeptám jako politoložky, jak vnímáte současnou situaci, jsme rozdělená společnost?
To je obrovský problém, narůstá počet frustrovaných lidí a ti pak snáze naskakují na zjednodušující a rozdělující rétoriku. Politická kultura, která u nás stále převládá, je bohužel spíše polarizující, k čemuž zcela záměrně přispívá řada vrcholných politiků. Pokud zde máme politiky, kteří druhé nálepkují, jako čisté zlo, to pak přispívá k šíření nenávisti a špatných nálad ve společnosti. Věřím ale, že v lednu získáme novou prezidentku nebo prezidenta, který bude spíše přispívat k budování mostů, než aby se tady dále kopaly příkopy. To je za mě to nejhorší pro společnost jako celek.

Z mého pohledu přestala někdy během pandemie věřit velká část populace tradičním médiím, vnímáte to také tak?
Ten problém je dlouhodobější, ale covid jej ještě prohloubil. Obrovský problém představuje šíření fake news všemi možnými kanály. Jedna věc jsou sociální sítě, které mnohdy pod rouškou anonymity šíří lži či dezinformace a druhá věc jsou média, která by v některých momentech mohla pracovat lépe. Možná je to ale poptávkou, co vlastně chtějí lidé číst, co chtějí kupovat či sledovat. Pro mě je velmi důležité, aby především mladší generace byla vzdělávaná v tom, jak kriticky myslet, jak pracovat se zdroji informací. Pokud to nenaučíme děti, tak není cesty ven z tohoto mediálního marastu.

Máte v gesci školství, osnovy ale určuje ministerstvo, máte nějakou možnost, jak mediální zdatnost v dětech na hradeckých základkách rozvíjet?
Můžeme mít dotační tituly a projekty, v nichž podpoříme rozeznávání falešných zpráv a podpoříme znalost práce se zdroji. Zároveň existují další důležitá školská témata jako je například finanční gramotnost. Budou mě ale logicky zajímat především názory našich ředitelů, které oblasti považují za zásadní a ve kterých dokáže město jako zřizovatel škol napomáhat.

Část lidí se netají názory, že bychom pomoc Ukrajině měli vyměnit za levnější energie z Ruska.
Jakákoliv agrese vůči suverénnímu státu, který se snaží, byť s problémy, o demokratický rozvoj, je naprosto neakceptovatelná. Považuji to za projev východního barbarství vůči svrchované zemi. Za mě je současná pozice našeho státu jediná správná. Jsem nesmírně pyšná na to, že i když má naše společnost řadu neduhů, tak jsme dokázali poskytnout bezprecedentně masivní pomoc ukrajinským uprchlíkům. Nemyslím si, že pro nás existuje jiná možnost, jak politicky postupovat.