Úřady jim totiž vydaly povolení k plašení a odstřelu volavky popelavé, které jim dosud odpíraly s poukazem na to, že hluk plašení a střelba by rušily orla mořského. Orel mořský patří mezi kriticky ohrožené druhy ptáků, a protože byl v roce 2012 spatřen u Nedokřovce dospělý pták s mládětem, předpokládalo se, že u rybníka sídlí.

„Po dlouhém přesvědčování a za využití všech možných argumentů se nám podařilo nakonec docílit toho, že i na rybník Nedokřovec v obci Lužec nad Cidlinou jsme obdrželi povolení chránit si svůj majetek," komentoval to ředitel společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.

Volavky rybářům působí velké škody. Rybník Nedokřovec je určen k odchovu mladých ryb, které v době, kdy je tam rybáři nasazují, váží asi deset až dvanáct dekagramů. „Volavky stojí ve vodě, čekají, až k nim rybky doplavou, a pak je zobou jednu za druhou. Ničí nám výsledky naší tříleté práce," konstatoval Ladislav Vacek. Podle něj je ověřeno, že volavka dokáže zkonzumovat až 24 takových malých rybek denně. Jenže aby bylo možné proti nim zakročit, bylo nutné získat důkaz, že kriticky ohrožený dravec nesídlí u rybníka Nedokřovec, jak tvrdí ornitologové, ale hluboko v lese, odkud k rybníku jen přilétá.

„Proto musíme jeho hnízdo najít a přivést k němu odborníky, abychom dokázali, že ho rušit nebudeme," řekl Deníku před nedávnem Ladislav Vacek. Rybáři proto požádali o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů zvířat a úřady jim nakonec vyhověly.

Podle Agentury ochrany přírody ČR by orlu mořskému mohla střelba v blízkosti hnízda narušit životní rytmus tak, že by mohl opustit hnízdo s vejci nebo dokonce i s mláďaty.