Kromě zmíněného bazénu však Rychnov má rozjeté i další akce jako například projekt na úsporu energiií téměř za 37 milionů, schvalovacím procesem již prošla výstvaba čističky odpadních vod včetně kanalizace za 113 milionů korun. Nechybí ani žádost o dotaci na les Včelný za 24 milionů .

Půlroční rezerva

„V případě víceúčelového zařízení s krytým bazénem jen doufám, že mrazy poleví co nejdříve. Ve smlouvě totiž máme uvedeno, že když budou ranní teploty nižší, než 5,5 stupně pod nulou, dodavatelská firma má právo nestavět. Tím pádem by mohlo dojít k natahování termínu. Nicméně datum oficiálního zakončení projektu, a to 31. ledna 2011, kdy musí být vše odsouhlaseno včetně vyřízení posledních plateb, jsme určili s půlroční rezervou. Takže když se práce protáhnou o dva měsíce, nic vážného by se nemělo stát,“ komentoval starosta situaci ohledně areálu v bývalé Prefě.

Kromě zahájení vlastní stavby bazénu má být letos hotová i teplovodní přípojka Tepelného hospodářství. „V tomto případě již valná hromada společnosti schválila další prostředky ve výši 2,5 milionu korun, které nebyly zahrnuty v hlavním projektu. Teplárna má pochopitelně veliký zájem na dalším odběru, což je pro hospodářství určitě dobrá injekce,“ pokračoval.

Zkrácení smlouvy

Dalším projektem, pro který však bude letošní rok konečným, jsou úspory energií. Tato investice zahrnuje zateplení škol a školek včetně výměny oken a instalace solárních panelů s prosincovým termínem dokončení. „V tomto případě dodavatelská firma pracuje podle harmonogramu,“ míní Jiří Rokl.

Třetí projekt, kam spadá výstaba kanalizace a čistírny odpadních vod, již prošel administartivním kolem a je na seznamu vybraných investic. „Teď však dochází k realizační fázi, ve které najednou vyvstaly problémy. Zjistilo se totiž, že nelze uvolnit dotaci pokud nedojde ke změně dvou podmínek. Jednou z nich je smlouva s provozovatelem sítě, která nesmí být uzavřena na delší dobu, než do roku 2015. My máme s Aquaservisem podepsanou smlouvu do roku 2020 a nejsme jediní. Proto se příští týden sejdeme jako zástupci starostů velkých měst s vedením Veolie, abychom našli další možný postup,“ dodal starosta.