Dvě hodiny před začátkem smutečního obřadu věstily mši pouze přijíždějící vozy s květinami a věnci. O hodinu později se však před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře již choulily desítky smutečních hostů, kteří se přišli rozloučit se zesnulým hrabětem Radslavem Kinským.

Krátce nato byla šesti zástupci hasičského sboru a lesního hospodářství z pohřebního vozu vynesena rakev se zesnulým.

Veřejnosti se pak dveře svatostánku otevřely zhruba o půl třetí odpoledne a kostel se začal zvolna plnit přicházejícími lidmi. Prostor pod kazatelnou uprostřed chrámu záhy přetékal přinesenými květinovými dary.

Přední lavice patřily nejbližší rodině a pozvaným hostům z Česka i zahraničí, mezi nimiž nechyběli ani nositelé rytířských řádů. Kvůli zahraničním účastníkům pohřbu byla také část obřadu vedena ve francouzštině.

S Radslavem Kinským se přišli rozloučit také představitelé města v čele s Jaromírem Brychtou a Dagmar Zvěřinovou, zástupci významných žďárských firem, zaměstnanci Kinského hospodářství, žďárští hasiči, bývalý premiér Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Začátkem obřadu vysvětlil farář zámeckého kostela některé symboly, s nimiž se mohli smuteční hosté během ceremoniálu setkat.

„Možná vás překvapilo, že rakev se zesnulým neleží na márách, ale přímo na zemi. Jedná se o starou tradici rodu Kinských, která znamená pokoření se před Bohem i před lidmi,“ objasnil Vladimír Vojtěch Záleský.

Hlavní postavou smutečního obřadu byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle, přítomno však bylo mnoho dalších církevních představitelů včetně pravoslavného kněze.

Závěrečný nekrolog pronesl ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

„Radslav Kinský žil nejen pro svou rodinu, ale i pro žďárské obyvatele, okolní lesy a rybníky a samozřejmě pro svoji vědu. Ačkoliv uměl mnoho jazyků a žil několik let jinde, doma se cítil vždycky jen tady,“ zavzpomínal na zesnulého Karel Schwarzenberg.

Radslav Kinský zemřel po dlouhé nemoci v neděli 19. října ve věku osmdesáti let. Zanechal po sobě manželku – hraběnku Tamaru a dva syny, Konstantina a Karla.

Po smutečním obřadu ve žďárském konventním kostele bylo tělo hraběte převezeno do obce Mlékosrby u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku, odkud hrabě pochází. Tam bylo uloženo do rodinné hrobky.

MVDr. RNDr. Radslav Kinský
– narodil se 14. června 1928 v Chlumci nad Cidlinou
– absolvent VŠ veterinární v Brně, pracovník Ústavu experimentální biologie ČSAV
– po doktorátu přírodních věd na Sorbonně v Paříži nastoupil do Národního ústavu zdraví a lékařského výzkumu (INSERM)
– autor řady odborných publikací
- ve čtyřicátém osmém roce emigrovala rodina Kinských do zahraničí, Radslav (v té době voják) zůstal v republice
– pracoval jako podkoní na zámku v Chlumci, při práci vystudoval VŠ
– v padesátém osmém roce emigroval do Francie (Paříž), tam začínal jako „ošetřovatel myší“ v ústavu, ze kterého později vznikl INSERM, Národní ústav zdraví a lékařského výzkumu
– v listopadu 1958 se v Paříži oženil s původem gruzínskou princeznou Tamarou Amilakvariovou
– v INSERMu pracoval až do penze a vypracoval se na ředitele výzkumu
– v devadesátém roce se vrátil do vlasti, pracoval v Ústavu péče o matku a dítě v Praze
– po skončení restitučního procesu začal žít na zámku ve Žďáře nad Sázavou (k rodovému sídlu patří statek a 5600 ha lesů, 470 ha rybníků a 180 ha polí)
– do obnovy památek či rybníků investoval desítky milionů korun
– synové Konstantin (1961) a Karel (1965)
– v neděli 12. října zemřel na svém zámku ve věku 80 let

(jš, rot)