Každou zimu se vždy několik těch prvních průkopníků zimních sportů pořádně vykoupalo v ledové vodě," vzpomíná malíř Josef Lada na dětské hry se svými vrstevníky v Hrusicích v průběhu celého roku, jakoby popisoval svoje obrazy.

Řada známých děl

Dětské radovánky z roku 1947 – tak se jmenuje Ladův obraz se zimní tématikou, který je do ledna příštího roku k vidění v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Stal se středem pozornosti výkladu pracovníků hradecké Galerie moderního umění, kteří v muzeu po dobu rekonstrukce své budovy pořádají pravidelná Setkání u obrazu. Tentokrát se výkladu o malířově životě a práci zhostila historička umění Jana Klimešová.

Josef Lada vstoupil do povědomí veřejnosti především díky knížkám o kocourovi Mikešovi, O chytré kmotře lišce, postavičkami dobrého vojáka Švejka, typickému vystřihovanému betlému a řadou svých dalších děl. Obrazy, které maloval v období třicátých až padesátých let minulého století, představovaly vzpomínku na jeho dětství ve zmíněných Hrusicích. Dnes už tu však častěji než pole najdeme rozlehlé skladištní oblasti a krajinu protíná dálnice D1, po které jezdí desetitisíce aut denně.

Lidí přibývá

„Josefu Ladovi jsme se věnovali, protože patří mezi malíře, kteří nejsou tak často prezentováni ve výstavních sálech. Těší mě, že si na náš program, zejména tento, nachází cestu stále více lidí," zhodnotil ředitel Galerie moderního umění Tomáš Rybička.

Další Setkání u obrazu se uskuteční na Tři krále – v úterý 6. ledna. Věnováno bude českému malíři, kreslíři, grafikovi a fotografovi Pavlu Nešlehovi.

Eva Ženíšková