Jako první ho přivítají o půl čtvrté hudebníci ze ZUŠ Střezina. Následovat bude Martinův slavnostní příjezd za fanfár Trombón bandu ze ZUŠ Habermanova. V dalším programu vystoupí Střezinský taneční orchestr STO či hudební skupiny Country dohoda.

Různorodý bude i doprovodný program. Minijarmark potěší nabídkou tradičních pochutin a řemeslných výrobků.

I samotná Bílá věž přivítá Martina. Vstup do věže bude v průběhu dnešní akce za poloviční vstupné.

A v neposlední řadě se návštěvníkům nabídnou volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha.

Víkend přinese tradiční jarmark

Tradiční Martinské trhy se budou konat v prostorech Adalbertina a přilehlého parkoviště tuto sobotu již po desáté. Do východočeské metropole se sjedou řemeslníci z celé České republiky Své stánky pak veřejnosti otevřou od devíti hodin ráno do 16 hodin.