Pokud se po jednotlivých zastaveních vydáte, dovedou vás až ke pseudogotické kapli Navštívení Panny Marie z roku 1879, kousek pod ní je i studánka. Křížová cesta tady byla vystavěna o dva roky později.

„Stejně jako se tehdy lidé z okolních obcí složili na vybudování křížové cesty a během let i na její větší opravy, můžeme nyní i my přispět na opravu poškozených pískovcových částí,“ vyzývá potencionální dárce obec Smržov, která vyhlásila veřejnou sbírku.

Třebechovická sokolovna se v sobotu otevřela veřejnosti. Sokol se budovu snaží opravit. Zatím zrekonstruoval velký sál, ale další peníze jsou potřeba třeba na opravu ploché střechy.
Kvůli záchraně sokolovny museli Třebechovičtí prodat pozemky. Pomůže i sbírka

Probíhat bude do 31. května příštího roku. Ohlášena je Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který také využití darů kontroluje.

Přispět lze v hotovosti do kasičky v úředních hodinách na obecním úřadě nebo při bohoslužbách u kaple. Možné je také poslat peněžitý dar na číslo účtu: 20036-1080804379/0800 či přes QR kód.