„Přijímací zkoušky na střední školy se blíží, a i když vím, že učitelé dělají maximum pro přípravu svých žáků, tak ne všichni deváťáci mají při distanční výuce ideální podmínky k učení. Přípravu ke zkouškám z matematiky organizujeme jako pomoc nad rámec jejich běžné výuky. Primárně ji nabízíme žákům základních škol z našeho kraje, ale virtuální učebnu můžou využít i zájemci z ostatních krajů,“ informuje za oblast školství náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek. Zároveň přidává poděkování všem zúčastněným pedagogům a místním akčním skupinám v Královéhradeckém kraji (MAS) a základní škole ve Svobodných Dvorech, která pro program poskytla virtuální učebnu.

Projekt online doučování probíhá prostřednictvím Google Classroom. Pro vstup do virtuální učebny je nutný soukromý Google účet. Žáci zde dostanou každý den ráno tři úkoly a do druhého dne obdrží jejich řešení. Pokud si nebudou vědět rady, na začátku každého týdne se mohou účastnit přímého přenosu, kde jim učitelé vysvětlí jednotlivé příklady, ukáží postup řešení s výpočty a proberou s nimi potřebnou teorii daného učiva. Pokud žáci přímý přenos nestihnou, mají ve virtuální učebně záznam ke zpětnému zhlédnutí a v případě individuální potřeby je tým učitelů k dispozici i přes emailovou komunikaci. Více informací naleznete na webu https://skolysobe.cz/aktuality/prijimacky-z-matiky-to-das.

Konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro žáky devátých ročníků základních škol se letos kvůli protiepidemickým opatřením přesunulo na 3. a 4. května.