Proti komunistickému režimu se nebojovalo jen ve velkých městech. Své Občanské fórum měly i Smiřice.

„Vystupovali tu v devětaosmdesátém roce poctiví lidé, kteří se pro tu práci nadchli a většinou se poté také stali členy porevolučního zastupitelstva,“ vzpomíná Vítězslava Klůzová ze Smiřic, která byla v době listopadových událostí poslankyní Federálního shromáždění. A dodává, že ve Smiřicích byla revoluce poklidná. Z doslechu ví pouze o jednom mítinku, manifestace tu nebyly.

Členové Občanského fóra chtěli především převod moci z rukou jedné vládnoucí partaje na více politických stran. Tím však cíle Smiřických zdaleka nekončily. „Chtěli jsme umístění poctivých a pracovitých odborníků tam, kde budou moct uplatnit své znalosti nejlépe. Stranické kariéristy a příbuzné vlivných jsme dál podporovat odmítali,“ popisuje mluvčí tehdejšího Občanského fóra ve Smiřicích Lubomír Kupka.

Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo zavedení principů demokracie, mezi nimi i tolerance a pravdy. Žít a pracovat v pěkném a spořádaném městě. Vybojovat pro děti svět, kde bude opět čistý vzduch, voda a dostatek jídla. Tak znějí další z požadavků smiřického Občanského fóra, které ovšem připouštělo, že i kdyby KSČ vrátila vše, co získala neprávem, nebude to na odškodnění ožebračené, ekologicky zničené a morálně zpustošené země stačit.
„Občanskému fóru nezbývalo než podporovat poctivé lidi ve svobodných volbách. Místa ředitelů, ukradené vily, nezasloužené řády a jiná privilegia jako komunistický režim nabízet nemohlo,“ říká Lubomír Kupka.

Ten se také stal po Miloslavu Koudelkovi druhým porevolučním starostou Smiřic. „Věděli jsme, že se nebudeme všichni vzájemně milovat a souhlasit spolu. Důležitá je slušnost,“ dodává Lubomír Kupka.

LENKA KAŠPAROVÁ