Na desítky otázek čtenářů odpovídali 90 minut zástupci hradecké České inspekce životního prostředí. Hosty on–line rozhovoru Hradeckého deníku totiž byla nová ředitelka inspekce Jana Samková a její zástupce Pavel Skřivan. Zde přinášíme nejzajímavější otázky a odpovědi.

Máte informace, že by se někde na Hradecku mohla nalézat skládka podobná té v Libčanech? Prověřujete nějaké podobné informace? Děkuji za odpověď a přeji hodně zdaru. (Petr Voženílek)
Prošetřujeme všechny podněty, které obdržíme, včetně anonymních. V současné době nemáme žádné informace ani z kontrolní činnosti, že by se na našem území nacházela skládka podobná Libčanům.

Jakou nejvyšší pokutu může Česká inspekce životního prostředí uložit? (Feďas)
Inspekce kontroluje několik složkových zákonů. Každý zákon má stanovené jiné rozmezí pro ukádání sankcí. Samozřejmě jiné jsou i pro fyzické osoby nepodnikající (řeší se v rámci přestupkového řízení) a jiné pro fyzické osoby podnikající a právnické subjekty (řeší se v rámci správního řízení). Toto je vždy dané příslušným složkovým zákonem. Nejvyšší sazby má v současné době zákon o odpadech, a to do výše 50 milionů korun od 22. června 2007.

Nejvyšší pokutu OI Hradec Králové uložil v roce 2006 na úseku odpadového hospodářství, a to ve výši 10 milionů korun.
Rád bych se zeptal, kolik pokut „rozdal“ za loňský rok hradecký inspektorát České inspekce životního prostředí a v jaké výši byly. Myslíte si, že výše pokut má odstrašující efekt? (Zikmund Vorel)

V roce 2007 inspekce uložila ve správním řízení 209 pokut, v přestupkovém řízení dalších 41 pokut. Výše pokut ve správním řízení v loňském roce přesáhla v součtu 10 milionů korun a v případě přestupků činila téměř 146 tisíc korun.

Když se někde stane nehoda a unikne třeba hodně nafty do vody, jede tam kromě hasičů i vaše inspekce, pokud vím dobře. Co všechno tam řeší? (Jarda)
Podílí se na koordinaci a vyšetřuje příčiny havárie, zjišťuje subjekt zodpovědný za vzniklou havárii a v případě porušení zákona o vodách ukládá pokutu a případně nápravná opatření.

Z veřejných prostředků byly vynaloženy miliony na likvidaci skládek jedů v Libčanech a v areálu Fomy v Hradci. Zajímalo by mě, zda to skutečně zaplatíme jen my, daňoví poplatníci. Jakou pokutu dostali provozovatelé uvedených skládek? Budou muset uhradit náklady na likvidaci? (Zoltán Csomogyi)
Inspekce řeší deliktní odpovědnost. Společnosti byla uložena pokuta v maximální možné výši, kterou bylo možno uložit dle zákona o odpadech, a to ve výši 10 milionů korun. Společnost byla dána do konkurzu, čímž je vymahatelnost této pokuty velice problematická. Náklady, které byly vynaloženy, vymáhají soudní cestou orgány, které těmito finančními prostředky disponovaly – Krajský úřad Královéhradeckého kraje a hradecký magistrát.

Chtělo by to pořádnou deratizaci v české politice, nemyslíte?! (Leon)
Komentář mi nepřísluší.

Jak se stavíte k hradeckému „problému“ Plachta? Mají pravdu ochranáři, nebo město? (Zelenáč)
Problematika zvláště chráněného území přírody Na Plachtě je zvláštní tím, že její příčinou unikátnosti byla činnost člověka, konkrétně armády. S ukončením činnosti vojenského cvičiště se řada jevů musí dosahovat uměle (managementovými opatřeními). Přesto je tato lokalita stále cenná a je biotopem mnoha ohrožených a chráněných druhů.