Od září mělo dojít v Královéhradeckém kraji k transformaci lékařských služeb první pomoci na pohotovostní službu. K této změně však zatím nedojde.
„Na úterním jednání jsme shrnuli odborné argumenty a pozvali k tomu starosty okresních měst i míst, kde dosud je lékařská služba první pomoci. Jednání se zúčastnili zástupci hradecké fakultní nemocnice, oblastních nemocnic, záchranky i zdravotní pojišťovny. Shodli jsme se na určitém postupu,“ upřesnil náměstek hejtmana Rostislav Všetečka.
Návrh na změnu organizace lékařských pohotovostí projedná 4. září zdravotní a sociální výbor zastupitelstva a 13. září zastupitelstvo kraje.
Připraveny jsou tři varianty. Jedna předpokládá, že lékařskou pohotovost by o víkendech a svátcích v okresních městech zajišťovaly oblastní nemocnice od osmi do 20 hodin.
V Hradci Králové bude platit stejný provoz, přičemž o pacienty se bude starat fakultní nemocnice.
Další verze zachovává současný stav. Poslední varianta vychází z první, tedy pohotovost o víkendech a svátcích, ale rozšířená i do dalších měst a míst, kde už působí.
O definitivní formě lékařských pohotovostí ale rozhodne s konečnou platností 13. září zastupitelstvo kraje.