V zeleném pruhu mezi vozovkami končí výsadba 27 jedlí kavkazských, zatímco dvanáct jeřábů, lip a červených javorů podnik už vysadil za magistrátem.

Ve středovém dělicícm pásu zároveň provádí úpravy terénu, které mají zabránit odtékání vody od stromů na komunikaci. Pokácená zeleň totiž rostla na vyvýšeném místě, takže se u ní voda nemohla držet.