Dnes  je nahradily digitální projektory a názorné obrázkové učebnice. Přestože se už nepoužívají, zaslouží si být uchovány, jednak pro svůj úctyhodný věk, a také kvůli umělecké hodnotě.

Učební pomůcky 
z první republiky

„Tohle všechno si naštěstí uvědomily učitelky z hradeckého gymnázia J. K. Tyla a srolované, hodně poškozené obrazy s přírodovědnou tématikou nám věnovaly," začíná vyprávět příběh učebních pomůcek pocházejících 
z první republiky Pavla Koritenská z oddělení ochrany a prezentace sbírkových předmětů Muzea východních Čech.

Obrazy chvíli ležely v depozitáři muzea, dokud se nesehnaly peníze na jejich restaurování. Pět jich mělo štěstí a jelo na léčení.

Restaurování ztěžuje izolepa

„Mají velké rozměry, my tady nemáme tak velké vany, proto nám je restauruje Kateřina Hrdličková v Praze," popisuje Koritenská.

Půjde o dlouhý proces. Protože šlo v podstatě o spotřební zboží a učitelé je zkrátka museli používat, tak je například slepovali izolepou, dávali na ně lišty, polepovali je papírky nebo na ně psali…

To vše nyní ztěžuje titěrnou práci restaurátorky. „Tak třeba  u obrazu  raka se po mechanickém očištění a naměření pH 4,5 muselo přistoupit k sejmutí původního plátna ve vodní lázni s přídavkem benátského mýdla jako detergentu (chemická látka určená k čištění) a obohacené vody jako odkyselovací látky. V lázni došlo k odstranění původního plátna a zejména nevhodných přelepů z různých druhů papíru ze zadní strany. Jednotlivé uvolněné části obrazu byly podlepeny jemným japonským papírem a bude pak nutné vrátit je na původní poškozená místa," píše ve své zprávě muzeum.

Stručně řečeno, obraz musí po částech oddělit od plátna a pak ho tam znovu dolepit za použití nejrůznějších složitých metod.

Velká část obrazů z gymnázia pochází z první republiky a některé z nich možná i z 19. století. „Není jednoduché určit stáří. Neexistuje mnoho pramenů, čerpám z dochovaných katalogů firem, které je nabízely," říká Koritenská.

Za války totiž mělo ze škol zmizet všechno, co zavánělo Československem, a tak učitelé museli začerňovat i výrobce plakátů nebo přes ně přibili lišty.

O rakovi se z obrazu učili studenti už 
na konci devatenáctého století

Až budou obrazy zrestaurované, vrátí se do depozitáře muzea. Ty dnes celkem čítají téměř dva tisíce obrazů. Na jednotlivých exponátech  lze pozorovat vývoj této, dnes už méně využívané didaktické učební pomůcky, která byla určena pro hromadné vyučování. Řada ze školních obrazů hradeckého muzea patří již nyní k unikátům v oblasti této školní pomůcky a dokumentuje produkci nakladatelů v průběhu 19. a 20. století v českých zemích. Ty z gymnázia J. K. Tyla jsou datované od konce 19. století do 30. let 20. století. „Nejstarší z nich je obraz raka a hub, ty pocházejí z konce 19. století. Zjišťovala jsem to podle katalogů firem a nakladatelství," přibližuje Pavla Koritenská z muzea.