Jeho první část v biskupských zahradách je již u konce a přinesla významná svědectví o historii a utváření kopce mezi Labem a Orlicí od pravěkého osídlení prakticky až do současnosti. „Na horní hraně biskupských zahrad jsme odkryli pravěký val, který sloužil jako opevnění, v němž jsme nalezli zlomky keramických nádob i pazourkové nástroje staré 3300 až 5500 let. Znovu se tedy potvrdilo, že návrší, kde je dnes Velké náměstí, bylo silně osídleno již v pravěku,“ říká archeolog Radek Bláha z hradeckého Muzea východních Čech.

V mladších vrstvách archeologové nalezli zlomky kuchyňské i stolní keramiky, části různých nástrojů, šperky nebo ozdoby z ošacení, které je možné datovat do renesance, tedy 16. - 17. století. „Níže položená sonda naznačila, že svah, na kterém je schodiště a terasy, se původně příkře skláněl k Orlici a měl daleko prudší sklon než dnes. Objevili jsme tam i požárovou vrstvu z 10. - 12. století, která souvisí s požárem dřevohlinité hradby slovanského hradiště,“ doplňuje Bláha.