„Celkově na ně vyčlenilo téměř 12 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé projekty bylo pro kraj v letošním roce mnohem složitější. Částky určené na grantové programy totiž byly vzhledem k jeho finančním možnostem částečně sníženy.

„Právě v této nelehké situaci byl daleko více než dřív zvažován opravdu alespoň krajský dosah podpořených kulturních projektů, u památek pak jejich význam, využití pro veřejnost a aktuální technický stav,“ konstatovala krajská radní pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.

Podpory z rozpočtu Pardubického kraje se tedy dočkaly například hudební festivaly ve Skutči či Poličce, ale i akce tradiční lidové kultury, jako jsou například Adámkovy folklorní slavnosti v Hlinsku anebo Svátky dřeva v Žamberku. „Finance na své projekty získají také například muzea v České Třebové, v Poličce nebo Památník Dr. Emila Holuba v Holicích,“ sdělila mluvčí kraje.

Kraj nezapomněl ani na profesionální umění a mezi Východočeské divadlo a Komorní filharmonii Pardubice rozdělil celkem 6,5 milionu korun. „Tyto dotace jsou určeny zejména na rozvoj jejich činnosti za hranicemi krajského města a na speciální pořady zaměřené na děti a mládež,“ dodala krajská radní Jana Pernicová.