Jak uvedla mluvčí úřadu Jana Víchová, seznamy těchto lidí budou statistici kontrolovat v nadcházejících prázdninových měsících. Na konci srpna nebo začátkem září tak předají příslušným městským nebo obecním úřadům seznamy osob z jejich města nebo obce a navrhnou s nimi zahájit přestupkové řízení kvůli porušení povinnosti vyplývající ze zákona o sčítání. Jestli bude řízení zahájeno, bude záležet jen na obecním úřadu. Pokud ano, bude občan muset přestupkové komisi vysvětlit, proč sčítací formuláře nevyplnil.

„Nechceme zavalit obecní úřady tisícovkami jmen osob, které možná porušily zákon. Návrhy na správní řízení budeme posílat pouze v těch nejzávažnějších případech,“ uvedl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal. Jak dodal, návrhy na zahájení přestupkového řízení budou posílat pouze v přípúadě osob, které mají v obci trvalý pobyt.

Vynechají například občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu přímo na obecních nebo městských úřadech. Z velké většiny se totiž jedná o bezdomovce, a ti by pokutu nezaplatili.

(pov)