Stejný stoupající trend byl zaznamenán i v Královéhradeckém kraji. Minulý víkend se do sčítání ptáků na krmítkách zapojilo 1027 účastníků, kteří během 773 hodinových sčítacích cyklů pozorovali 23884 ptáků. V loňském roce 757 účastníků během 566 sčítání zaznamenalo 16032 ptáků.

Koňadra vrabce na čelo nepustila

Očekávaný souboj o největší početnost opět ovládla sýkora koňadra, kterou zaznamenalo téměř 90% všech pozorovatelů. S počtem 4998 téměř o tisícovku porazila druhého vrabce polního (3996), který si oproti loňskému roku polepšil na úkor svého bratrance vrabce domácího (3235).

Účastníci při hodinovém pozorování zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců každého druhu. I když ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich okolí. Ornitologové sbírali i data o tom, že v danou hodinu žádný pták na krmítko nepřilétl a prosili sčitatele o jejich zaznamenání. „I tyto údaje jsou pro nás důležité a „prázdná“ pozorování tvoří 1,7 % sčítání, loni to bylo 2,5 %,“ říká koordinátorka občanské vědy České společnosti ornitologické Alena Skálová.

Získají přehled o počtech ptáků

Sčítání probíhalo od 10. do 12. ledna, lidé mají čas na poslání výsledků do 17. ledna. „Dobrovolná účast veřejnosti je jedinou možností, jak získávat potřebné údaje z rozsáhlého území. Moc nás těší, že se do sčítání opět zapojilo tolik dobrovolníků včetně školních kolektivů, od kterých prozatím přišlo 90 sčítání. Všem patří velký dík,“ těší koordinátorku Ptačí hodinky Ditu Hořákovou.

Sčítání ptáků na krmítkách je dlouhodobým projektem občanské vědy. „Díky spolupráci s veřejností se dozvíme, kteří ptáci u nás zimují. Časem, v horizontu několika let, získáme přehled, jací ptáci ubývají a přibývají a také zjistíme, jaké prostředí nejraději využívají,“ vysvětluje Hořáková.

Loni se do sčítání zapojilo více než 14 tisíc sčitatelů, kteří pozorovali přes čtvrt milionu ptáků. Kolik lidí se celkově zapojilo letos, to ornitologové zjistí až po 17. lednu, kdy začnou údaje vyhodnocovat. „Podle našich předpokladů bychom finální výsledky mohli mít na přelomu ledna a února,“ odhaduje Hořáková.

V Královéhradeckém kraji se do sčítání zapojilo nejvíce lidí na Královéhradecku, kde také jako jediný v kraji zvítězil vrabec domácí. Na Trutnovsku, Náchodsku a Jičínsku dominovala koňadra a na Rychnovsku vrabec polní. Kdysi nejrozšířenější kosi jsou v aktuálním průběžném pořadí až sedmí; předstihli je ještě modřinky, hrdličky a zvonci. Celkově je v tabulce shrnující druhovou rozmanitost v rámci kraje uvedeno 70 druhů, celorepublikové pozorování uvádí neuvěřitelných 156 druhů - byť v řadě případů šlo jen o jednotlivé exempláře.

Sčítání ptáků na krmítkách, při němž odborníkům pomáhají pozorování laiků, se uskuteční i v příštím roce. Pro třetí ročník Ptačí hodinky už Česká společnost ornitologická ohlásila termín od 8. do 10. ledna 2021.

Jiří Řezník