„Královéhradecký kraj uvedené rozhodnutí považuje za zásadní a přelomové nejen pro jím zadávanou veřejnou zakázku, ale pro zadávání veřejných zakázek obecně. Úřad totiž zahájil řízení, přestože podnět podaný stěžovatelem neměl být vyřizován a v rozhodnutí dospěl k právnímu názoru, že úřad je oprávněn přezkoumávat hospodárnost veřejných zakázek a nastavení hodnotících kritérií,“ zdůvodňuje první náměstek hejtmana Martin Červíček, proč Královéhradecký kraj uvedené rozhodnutí považuje za nesprávné.

Kraj soutěž rozdělil na osm oblastí, pro které vysoutěžil dopravce. Maximální cena celé zakázky je 7,7 miliardy korun.

Migranti, ilustrační foto.
Běženci jsou v kraji nezvyklým jevem

Jiří Řezník