„Děkuji všem stánkařům a účinkujícím za krásný program. Avšak největší dík si zaslouží ti, co se podíleli na přípravě a chodu této skvělé akce. Doufám, že se příští rok zase ve zdraví všichni sejdeme!" zaznělo po akci.

Marcela Zimová