Na hradecký magistrát dorazila začátkem měsíce stížnost ohledně zásahů do městské zeleně. Dokument s více než 1500 podpisů protestuje proti nadměrnému sečení zelených travnatých ploch ve městě. Argumenty, které užívá, jsou podle města i technických služeb většinou neopodstatněné a spíše úsměvné.

O této petici se hodně mluvilo už loni touto dobou a letos na začátku června na radnici skutečně dorazila. „Nadměrné sekání trávy na krátko vede k tomu, že tráva v letních měsících seschne a zežloutne, čímž přestává plnit svoji okrasnou a rekreační funkci. Nadměrné sekání trávy motorovými sekačkami vytváří v městském prostředí značný hluk, který obyvatelům vadí,“ začíná text petice, kterou se v těchto dnech zabýval magistrát.

Dalším problémem, na který dokument upozorňuje, je negativní působení sečení na faunu, která v trávě žije. Na připomínky občanů reagovaly Technické služby Hradec Králové (TSHK), které mají údržbu zeleně ve městě na starosti. „Praktické dopady sečení, zmiňované v textu, lze shrnout následovně,“ argumentuje ředitel TSHK Jiří Henzl.

„Sekání trávy nemá vliv na to, zda tráva v letních měsících zežloutne či nikoliv. V období sucha zežloutne, ať byla sečena či ne. Vysoká tráva neplní rekreační funkci, ani když je zelená – pobyt v takovém porostu je nepříjemný, navíc by došlo k 'uválení' trávy, a tím i k výraznému omezení estetické funkce. Sekání trávy motorovými sekačkami způsobuje občasný hluk. Na většině míst se jedná o dobu několika desítek minut čtyřikrát až šestkrát ročně. Ve srovnání s hlukem z dopravy jde o zátěž minimální.“

Tuto petici činí kuriózní hlavně lidé, kteří jsou pod ní podepsaní. „Většina z nich je mimohradeckých, sám autor petice je například z Chocně,“ podivuje se nad nezvyklým složením signatářů mluvčí radnice Václav Svoboda. „Na nás to působí dojmem, že autoři petice podpisy sbírali někde na autobusovém či vlakovém nádraží. Najdeme tu totiž podpisy lidí od Nového Bydžova po Náchod, ačkoliv petice začíná slovy: My, občané Hradce Králové…, což je docela pikantní.“

Přesto se magistrát stížností zabýval a postoupil ji k vyjádření kompetentním orgánům. „Je velmi naivní představa, že v prostředí městské aglomerace přestaneme sekat trávu a trávníky se nám změní v rozkvetlé louky s hvozdíky, kopretinami, chrpami a podobně. Funkční louka musí být též sečená, “ dodává Jiří Henzl.

KLÁRA NĚMEČKOVÁ

TEXT PETICE:

My, občané Hradce Králové, prostřednictvím této petice žádáme, aby se naše město nadále zdrželo nadměrného sekání městských trávníků. Nadměrné sekání trávy na krátko vede k tomu, že tráva v letních měsících seschne a sežloutne, čím přestává plnit svoji okrasnou a rekreační funkci. Nadměrné sekání trávy motorovými sekačkami vytváří v městském prostředí značný hluk, který obyvatelům vadí, navíc se zbytečně spotřebovávají fosilní paliva, kterých je dnes již nedostatek. Nadměrné sekání trávy na krátko má i negativní dopad na mnoho živočichů, kteří v trávě žijí, a rovněž vede ke snížení druhové rozmanitosti zeleně.

Děkujeme.
ANKETA: Jak hodnotíte péči technických služeb o městskou zeleň?

Jana Soumarová
2
9 let, nezaměstnaná, Hradec

Nedávno jsem se přestěhovala, moc to tu ještě neznám. Bydlím v Severní ulici a z toho, co jsem v Hradci zatím viděla, si myslím, že zeleň je v pořádku. Že to tu udržují. I když je pravda, že když jsme šly s dcerou kolem dětského hřiště, nemohly jsme tam ani zajít, jak byla tráva vysoká. Já jsem z vesnice u Dobrušky, tam každý kus někomu patří, takže si to lidé hlídají sami.

Eduard Picka
87 let, důchodce, Hradec

Líbí se mi, jak technické služby pečují o Šimkovy sady. Všiml jsem si, že je to tam moc pěkně udržované. Posekat vysokou trávu je třeba, ale chápu, že když hodně prší, nedá se to stihnout. Sám to vidím na své zahrádce. Kácení stromů bylo někde oprávněné, jinde ne. Na Eliščině nábřeží je to pěkně omlazované, i když ty platany byly krásné. Všechno má ale svůj věk.

Petr Svoboda
38 let, skladník, Hradec

Mám pocit, že je péče o městskou zeleň zanedbávaná. Mělo by to být trochu lepší, i tady u Alessandrie na Slezském Předměstí je tráva až příliš vysoká. Co se týče kácení stromů v Hradci, tak si myslím, že pokud místo těch vykácených zasadí nové, je to správně. Zeleň se musí omlazovat. K petici kvůli špatnému sekání trávy, která přišla na magistrát, bych se ale nepřidal.

Irena Dynterová
67 let, důchodkyně, Hradec

Myslím si, že je to dobré. Hoši z technických služeb chodí, jezdí a starají se. Tady na Slezském Předměstí i u nás za domem je tráva upravená. Pěkně se starají, je to opravdu v pořádku. Co se týče kácení, tak je nutné si uvědomit, že stromy jsou také důležité. Jak na okrasu, tak na dýchání. Všichni bychom se měli zapojit a mít rádi tuto zemi. Vážit si své matky Země.

LENKA KAŠPAROVÁ