Na posledním letošním zasedání hradeckých zastupitelů se jako jeden z bodů programu objevila i problematika „nebezpečných" semaforů pro cyklisty.
Výsledek debaty přinesl ujištění o změně. Ta má ovšem přijít až s projektem IDS, tedy integrovaného dopravního systému, jehož spuštění je naplánováno na rok 2018 až 2019.

Téma matoucích křižovatek, které pro nepřehlednost semaforů kritizují zejména cyklisté, tak krajskou metropolí opět zarezonovalo.

Zastupitelé se konkrétně zabývali odpovědí na petici, pod kterou se podepsalo sto sedmdesát občanů. Ti v ní upozorňují na několik problematických křižovatek, které již řadu let přidělávají vrásky cyklistům.

„Ve městě se nachází celkem deset křižovatek, na nichž jsou umístěny takzvané cyklosemafory, tedy tříbarevná světelná dopravní signalizace určená pro cyklisty. Není pochyb o tom, že tyto cyklosemafory mohou být pro některé cyklisty matoucí, zároveň je však třeba řici, že aktuální stav není nelegální," uvedla mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

Aktivisté již dlouhou dobu upozorňují na nebezpečné umístění semaforů pro cyklisty, jejichž zrak často spočine na semaforu určeném chodcům. Riziko pak číhá na několika místech hradeckého okruhu, například u křižovatky tříd Pilnáčkova a Akademika Bedrny, Mileta či Víta Nejedlého.

Semafory budou dál trápit cyklisty

S výraznější změnou cyklosemaforů na některých problematických místech hradeckého okruhu vedení města počítá až se zavedením integrovaného dopravního systému. Jeho postupné spouštění je naplánováno nejdříve na rok 2018.

Do té doby budou problematické cyklosemafory, které na několika křižovatkách matou cyklisty fungovat dál.

Přestože inkriminované semafory jsou ve správě města, má v současnosti vedení radnice svázané ruce, neboť jsou umístěny na majetku ŘSD.

V nedávné době se dokonce skupina občanů spolu s primátorem Zdeňkem Finkem pokusila cyklosemafory zakrýt černým igelitem. Nicméně toto řešení nenašlo pochopení u policie, která následně jejich jednání vyhodnotila jako přestupek a uložila jim peněžní pokuty.

Dočasnému řešení se tak police brání a ostatně dle jejich údajů, přestože aktivisté upozorňují na reálnou nebezpečnost semaforů, se za posledních deset let na inkriminovaných místech nestala smrtelná nehoda.

ŘEŠENÍ MAJÍ PŘINÉST DO NĚKOLIKA LET DOTACE

Hradecká radnice o situaci ví a snaží se ji řešit, nicméně kvůli milionovým nákladům, které by si úprava nebezpečných míst vyžádala, se s řešením počítá nejdříve v roce 2018 v rámci projektu IDS. „Celkové odhadnuté náklady se z důvodů zastaralosti systému řízení semaforů a nutnosti jejich kompletní výměny pohybují v intencích tři a půl až čtyři miliony pouze za technologii," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Z pohledu cyklisty

Cyklista, který zastaví u přechodu, má semafor u sebe, na rozdíl od chodce, který ho má až za silnicí. Nebezpečná situace může nastat, když cyklistu zmate druhý semafor na ostrůvku, který ovšem řídí dopravu v dalším jízdním pruhu.