Jsou určená i pro seniory trpící Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí. Právě lůžek pro takto nemocné lidi je v kraji nedostatek. Královéhradecký kraj za přístavbu zaplatil více než 86 milionů korun, většinu financí se mu podařilo získat ze státního rozpočtu. „Rozšíření kapacity domova přispěje i k lepší péči o seniory trpící Alzheimerovou demencí. Přístavba již nyní čeká jen na vybavení interiérů,“ řekl hejtman Lubomír Franc. Domov důchodců v Černožicích poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Stará se o seniory, kteří jsou středně těžce až úplně závislí na pomoci jiného člověka. „Královéhradecký kraj plánuje v budoucnu i rekonstrukci stávajícího objektu černožického domova. Rovněž na ni se pokusí získat peníze ze státního rozpočtu,“ dodal radní pro sociální oblast Vladimír Derner.