„Pravidelný kontakt lidí pokročilého věku s akademickým prostředím jim umožňuje intenzivnější zapojení do života a získání nových zkušeností, aby se nestali oběťmi sociální izolace,“ vysvětluje Dana Musilová, garantka projektu.

Senioři mohou studovat několik oborů, které jsou zaměřeny především prakticky. V nabídce nechybí výuka práce na počítači. K tomuto účelu vznikla samostatná učebna. „Celý cyklus trvá tři roky a poté získají osvědčení o absolvování. Součástí ukončení je i promoce. Přitom poplatek za studium je 200 korun ročně,“ řekl kancléř hradecké univerzity Ondřej Tikovský. V loňském roce program navštěvovalo více než 600 studentů a raritou byl účastník až z Mostu.

Senioři chodí na jednotlivé přednášky jednou týdně a od příštího roku budou skládat také zkoušky, které si sami navrhli.