Jejím autorem je izraelský sochař Igor Brown a nazval ji Vlastní pohled.

Igor Brown se narodil v roce 1955 ve Lvově na Ukrajině. V sedmdesátých letech studoval postupně na  Akademii dekorativních umění ve Lvově a pokračoval studiem monumentálního umění na Charkovské akademii. Sochař obvykle pracuje s kamenem, dřevem a ocelí. Hořický pískovec pro něj byl příjemně měkký materiál, který umělci dovolí víc než žula, z níž tvoří častěji. Podle svých vlastních slov se zúčastnil už třiceti pěti uměleckých sympozií.

Nabízí různé úhly

Objekt z pískovce je založen na čtverci s vnitřním otvorem. Vlastně trochu připomíná závěrku fotoaparátu. Otvor je řešen tak, aby z různých úhlů nabízel různé pohledy na okolí, ale také na sochu samu. Autor tento tvar řešil vícekrát i na jiných mezinárodních sympoziích. Koncept vlastního pohledu se pro něj stal jakýmsi leitmotivem, okolo něhož se často pohyboval v myšlení i ve své práci.

Vlastní pohled izraelského sochaře Igora Browna.Vlastní pohled je velmi individuální záležitost, pro někoho je nadevše důležité nepřejímat cizí myšlenky a vždy si z informací a faktů vytvořit svůj vlastní názor. Jiný proplouvá životem v pohodlí cizích autoritativních stanovisek, možná aniž by to tušil. Otvor sochy, stejně jako hledáček objektivu, vlastní náhledy nabízí. Už z toho důvodu, že každý stojíme jinde, pozorujeme svět z jiné výšky či úhlu a tím pádem vnímáme horizont odlišně.

Pohybujeme se v rámci trochu jiné perspektivy. Kolik jen pojmů pro tohle používáme: názor, stanovisko, soud, teorie, pohled, postoj, smýšlení, přesvědčení, představa, mínění, hledisko, úsudek, náhled. Většina z nich zohledňuje vnímání zrakem a lokalizaci, místo, odkud zření či pozorování probíhá.

Hledáme informace

Naštěstí žijeme v zemi a době, kdy už nám nikdo nemůže diktovat a předepisovat, které chápání světa je to správné. Naše doba je ovšem velmi náročná, všichni musíme sami hledat informace a pracovat s nimi. Protože ani dnešek není prost manipulací, lží a polopravd. Brownův průhled do dálky je tematicky blízký jiné soše, která vznikla na tomtéž sympoziu a dodnes stojí nedaleko: monumentálním schodům se židlí Fina Bjarna Lönnroose, nazvaným Emile, nezapomeň se dívat do daleka.

Martina Vítková