Už minimálně 15 let upozorňují památkáři na zoufalý stav obou pevnostních objektů v majetku města. Pajkrovu flošnu by snad mohli dělníci v dohledné době začít zvelebovat. Město totiž na flošně u botanické zahrady plánuje vybudovat networkingové centrum pro studenty za zhruba 90 milionů korun.

Jenže zatímco se zdá, že o Pajkrovu flošnu jeví radnice alespoň nějaký zájem, na Pivovarskou flošnu nedaleko od oblíbeného letního koupaliště jako by zcela zapomnělo.

Psali jsme již:

„Pokud si dobře pamatuji, tak se kromě občasného odstraňování náletových dřevin a zabezpečování objektu proti nelegálnímu vstupu, neudělalo v její prospěch naprosto nic,“ říká předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách Rudolf Khol.

Pivovarskou flošnou se politici už roky nechtějí zabývat

V minulosti byla Pivovarská flošna dějištěm hudebních koncertů pro mladé lidi. Pátý a zároveň poslední koncert se zde uskutečnil roku 2008. Jednu dobu se hovořilo o pokračování tohoto hudebního využití a zřízení jazzového klubu. Mezi další plány patřilo vybudování restaurace nebo historické expozice. Všechny ale od té doby vzaly za své.

Historie Pajkrovy a Pivovarské flošny

Obě dochované hradecké flošny byly postavené v druhé polovině 18. století v rámci stavby královéhradecké pevnosti. Společně s nimi existovala ještě flošna třetí, na místě dnešního Ulrichova náměstí, ta se však nedochovala. Původně byly objekty obehnány příkopem a vstup byl možný jen přes dřevěný most. Flošny mají téměř čtvercový půdorys se zkosenými nárožími o rozměrech cca 25 krát 25 metrů a výšce téměř šest metrů. V každém objektu je celkem pět místností. Po zrušení hradecké pevnosti byl příkop zasypán a okolní hradby odstraněny. Od té doby sloužily flošny jako skladiště či garáže. Nyní už dlouhé roky obě flošny chátrají. A minimálně u Pivovarské to bohužel vypadá, že ještě dlouho bude.

„Existovalo v minulosti několik záměrů, jak využít objekt Pivovarské flošny, žádný z nich ale nyní na městě neleží,“ říká tisková mluvčí hradecké radnice Kateřina Šmídová.

close Současný stav obou hradeckých flošen je opravdu zoufalý. info Zdroj: Martin Patkoš zoom_in Současný stav obou hradeckých flošen je opravdu zoufalý.

Podle Khola by řešení situace Pivovarské flošny vyžadovalo ochotu a vůli napříč celým politickým spektrem, jasnou koncepci a samozřejmě také nutné finanční prostředky. „Kromě Pajkrovy flošny však pevnostní památky nikdy za poslední desítky let nebyly pro vedení města, ať už v něm byl kdokoliv, tématem, kterým by se chtělo zabývat,“ připomíná Khol.

Podle něj je přitom právě Pivovarská flošna tou cennější ze dvou nejvýraznějších dochovaných objektů bývalé hradecké pevnosti. Na rozdíl od té Pajkrovy totiž podle Khola není tolik zničena pozdějšími úpravami.