Na svou dobu výjimečný hradecký hotel Grand (tehdy Grand hotel Urban) sestával z komplexu 3 budov, vzájemně propojených.

Nejstarší z nich – nárožní budova s pseudorokokovou fasádou vznikla ještě na konci 19. století. Následně poté získává zakladatel české moderní architektury, později profesor akademie výtvarných umění v Praze, architekt Jan Kotěra svou dosud největší zakázku – projekt hradeckého Okresního domu, který byl z části určen pro městské úřednictvo a zčásti sloužil jako rozšíření hotelu Grand.

Je to skutečná perla české secesní architektury, kterou v Hradci realizoval tento významný architekt, který mimo jiné navrhl také budovu Hradeckého muzea.

Palmová zahrada – opravdová rarita

Celý areál Hotelu byl pak v roce 1910 – 11 dále rozšířen o nové křídlo, postavené v místě zbouraného obytného domu, nalevo od nejstarší části Grandu. Součástí hotelu se stal na svou dobu neobyčejný společenský sál v přízemí, zvaný Palmová zahrada. V sále bylo jeviště s portálem, po stranách se stupňovitými balkóny. Uprostřed sálu pak byla krásná fontána s motivem nahé ženy s květinami nad hlavou. Byla to opravdová rarita a vyhlášené místo společenského života v Hradci.

Pojďme se blíže podívat na architektonicky nejcennější část celého komplexu, kterou je Kotěrou navržená secesní budova Okresního domu, která po dlouhou dobu fungovala jako hotel se stylovou restaurací.

I vnitřek Okresního domu je dle Kotěry

Průčelí domu je děleno na dvě nestejně velké  části: první z nich je symetrická, ukončená výraznou, ve střední části zvlněnou římsou, pod níž je bohatá fresková dekorace s městským znakem uprostřed. Plochy mezi rozměrnými okny jsou holé, bez dekoru. Druhá, užší část průčelí s hlavním vchodem a průjezdem do dvora je lemována pilastry a v horní části obsahuje lodžii. Architekt Kotěra navrhl také veškeré vnitřní zařízení kavárny a restaurace.

Citlivé opravy i hotelových pokojů

Díky velmi citlivě provedené rekonstrukci, která svou dokonalostí a kvalitou provedení nemá téměř u nás srovnání můžeme i dnes u šálku dobré kávy či sklenky vína obdivovat stylový secesní interiér restaurace s klenutým stropem, dobově zdobenými stěnami, svítidly a dalšími prvky krásné secesní architektury, jejíž atmosféra na nás dýchne ihned již při vstupu. Podobně dokonale jsou zrekonstruované také hotelové pokoje.

Dnes jsou Hotel Grand a Okresní dům samostatně provozovanými hotely.

Hotel Grand: Bujaré večírky i biograf

Hotel Grand si prošel bohatou a barvitou historií. V počátcích dvacátého století byl skutečným středem zábavy ve městě.

Oblíbené byly zejména místní silvestrovské večírky.  Po půlnoci se kvůli hluku přesouvaly do sklepní vinárny, která byla součástí hotelu. Silvestrovské oslavy se pyšnily i bohatou tombolou, jak uvádí dobové zdroje. Například na Silvestra 1923 mohli návštěvníci získat dort, bažantí paštiku, nejrůznější alkohol nebo humra. Večírky na oslavu nového roku se však v Grandu pořádaly už od přelomu století.

K filmům hrál sbor

„K hotelu Grand se váže i příběh jednoho z nejstarších královéhradeckých biografů. V Palmové zahradě se promítalo již od doby jejího založení v roce 1911," píše ve své  diplomové práci Karolína Prokopová. V kinosálu Grand-Bio připravovali čtyři představení týdně, a to od čtyř odpoledne a od osmi hodin večer. Tehdejší němé filmy doprovázel hudební sbor. Na film se mohli v roce 1913 lidé podívat už za čtyřicet haléřů, ale i za korunu šedesát.

V nejslavnějším období hotelu, za časů majitele Jaroslava Urbana, sloužil často Grand jako místo konání kulturních událostí, jako byla například mikulášská zábava v roce 1921 organizovaná ochotníky ze spolku Klicpera nebo dobročinná slavnost ve prospěch Ústřední Matice školské, uskutečněná roku 1913.

David Rozsíval