Přijedou, ošetří, potěší a jedou dál za dalším nemocným. Takto každý den, již více než 20 let.

Lidský přístup sestřiček, jejich ochota, zodpovědnost 
a především vysoká odborná profesionalita jsou správnou cestou k uzdravení a klidnému průběhu nemocí lidí, ke kterým jezdí.

„Loni jsme ošetřily 737 pacientů," říká  vrchní sestra Markéta Bohuslavová. „Nejčastěji se jednalo o dlouhodobě nemocné po cévních mozkových příhodách, s onemocněním oběhového systému, pacienty s bércovými vředy, sklerózou multiplex, diabetem a onkologicky nemocné. Dalších 45 lidí jsme vyprovázeli na jejich poslední cestě životem. Pro tuto péči byl letos v dubnu vytvořen komplexní tým, který se domácí hospicové péči systematicky věnuje."

Jak popisuje Markéta Bohuslavová práci charitních sestřiček?

Výkony

„Při našich návštěvách odebíráme biologický materiál, aplikujeme injekce, inzulín, infúze. Podáváme léky, využíváme i injekční dávkovač. Ošetřujeme pooperační rány, dekubity, bércové vředy a nádorové rány. Zavádíme permanentní močové katetry, nasogastrické sondy, pečujeme o pacienty s perkutánní gastrostomií, s Broviac katetrem, s tracheostomickou kanylou a další. Naše práce se týká i aktivizace psychiatricky nemocných. Zajišťujeme také zdravotní péči i u tří pacientů, kteří jsou neustále napojeni na domácí umělou plicní ventilaci."

Kdo hradí péči?

„Naše péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient neplatí nic. Ani náklady na dopravu. Předepsat ji může ošetřující lékař. Následně je potřeba nás jen kontaktovat a domluvit si vhodné termíny. Domácí zdravotní péči může předepsat i ošetřující lékař v nemocnici, a to  na dobu 14 dní po propuštění z nemocnice. Jezdíme za pacienty žijícími v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 kilometrů."

Sestry za volantem

„Většinu času mezi jednotlivými návštěvami trávíme v autech. Nejhorší je samozřejmě zima. Ale kolikrát je cestování náročné i bez sněhu a náledí. Nemoci jsou nevyzpytatelné a jejich průběh také. Myšlenkami jsme u návštěvy minulé, je třeba se soustředit na jízdu, ale vlastně již také myslíte na člověka, ke kterému jedete. Je to práce o lidech a pro lidi. Je důležité umět se rychle a správně rozhodnout. Při návštěvách jsme samy, je to tedy i pro nás velká zodpovědnost."

Součást životů

„Naši přítomnost vnímám také nesmírně důležitou pro nejbližší, kteří se o nemocné doma starají. Často se na nějaký čas staneme součástí jejich životů. Známe jejich příběhy. Otevírají nám nejen dveře, ale i svá srdce. Prioritou samozřejmě zůstává naše profese zdravotníka, ale víme a cítíme, že pro ty, kteří na nás v naději čekají je stejně důležitý a „zázračný" náš úsměv, milé slůvko…"

Petra Zíková