Severní tangenta má vyvést tranzitní dopravu z krajského města. Zakázku za 44 milionů korun bez DPH získala společnost Valbek, jak vyplývá z registru smluv. Pro ŘSD připraví dokumentaci pro stavební povolení, záměr projektu v minulosti zpracoval Sudop Praha. Informace přinesl server zdopravy.cz.

Čtrnáctikilometrová trasa vede od nově navržené okružní křižovatky ulic Náchodská a Kotrčova na severozápadním okraji Hradce (kousek odsud na jih bude odstraněn úrovňový přejezd v Plotištích) po severním okraji krajského města, prochází areálem letiště a mezi průmyslovou oblastí na Slezském Předměstí a obcemi Piletice a Slatina. Na jižním okraji lesa Dehetník se přimyká k železniční trati Velký Osek – Choceň a pokračuje až k Třebechovicím, kde se po překonání železniční tratě napojuje na stávající I/11.

ŘSD muselo kvůli vlivu stavby na životní prostředí projekt mírně změnit. V některých úsecích se trasa posunula o desítky metrů, všechny křižovatky budou mimoúrovňové. V rovině vznikne i půlkilometrový tunel u letiště.

Důvodem pro zahloubení a zakrytí části nové silnice je blízké letiště a snaha nenarušit jeho ochranné pásmo. „Požadavek na zakrytí trasy do hloubeného tunelu vzešel z projednání s dotčenými orgány a provozovatelem letiště,“ píše se v dokumentaci EIA. Tunel bude hloubený a bude muset být vybaven čerpadly vody. V trase už probíhá předběžný geotechnický průzkum.

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2029, odhadované náklady jsou 3,2 miliardy korun. Detailně je stavba popsána v informačním letáku ŘSD.