Veřejný zájem ohrožuje jiný veřejný zájem. Tak se dá podle hradecké radnice shrnout aktuální problém ohledně severní tangenty. Obyvatelé Plotišť nesouhlasí s napojením tangenty na dálnici D11, které by bylo právě u této okrajové části Hradce Králové. Město bude jednat o možné úpravě napojení jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic. Tyto úpravy ale podle radnice nesmí způsobit významné komplikace či zdržení výstavby severní tangenty a procesu schvalování nového územního plánu.

Severní tangenta je označení pro obchvat města, díky kterému má být velký objem dopravy, především nákladní, odkloněn z hustě obydlených městských částí.

Právě nový územní plán připravuje město už řadu let, v létě je plánováno jeho další veřejné projednání. „Do přípravy nejdůležitějšího strategického dokumentu města ale nyní vstoupil nesouhlas obyvatel z městské části Plotiště s napojením severní tangenty na dálnici D11,“ podotýká v tiskové zprávě mluvčí města Kateřina Malá.

Náměstek primátorky Adam Záruba odpovědný za územní plánování přiznává, že celá tato situace je pro všechny strany velmi složitá a nepříjemná. „V podstatě se jedná o stav, kdy jdou dva veřejné zájmy proti sobě. Město ale v tuto chvíli není ani v roli soudce, aby mohlo rozhodnout, čí zájem bude upřednostněn. Na jedné straně tu jsou zcela zásadní a strategické priority města, a to urychlení výstavby severní tangenty a dokončení nového územního plánu. Na druhé straně část obyvatel hradeckých Plotišť nyní požaduje změnu trasování napojení tangenty a zrušení plánovaného záchytného parkoviště,“ popisuje Záruba.

Jižní spojka spojí Pražské Předměstí s Kukleny, potažmo dálnicí D11.
Jižní spojka zklidní dopravu v Hradci. ŘSD zveřejnilo nový termín začátku stavby

Problém je, že trasování severní tangenty je stanovené dle krajských zásad územního rozvoje už od roku 2011 a, jak Záruba podotýká, znovu bylo projednáno i v rámci jejich navazující změny v roce 2018. „V procesu mohl každý uplatnit své námitky a připomínky, nicméně v té době se z Plotišť prakticky nikdo neozval. Řešit nyní tento nový požadavek může proces přípravy územního plánu města a severní tangenty velmi ohrozit,“ obává se náměstek.

Se severní tangentou počítá územní plán už od roku 2000, kdy byla pro pozemky vyčleněna územní rezerva. Pozemky pro výstavbu komunikace jsou již ve vlastnictví státu, Ředitelství silnic a dálnic má za sebou několikaletou projektovou přípravu, které předcházela řada studií. V nejbližších letech by navíc ŘSD mělo získat i potřebné stavební povolení.

Vizualizace. Plánovaný úsek D35 povede v blízkosti obce Všestary.
Stížnost obce Všestary nezabrala. Dálnice D35 se začne stavět už letos

„Výstavba severní tangenty je v primárním zájmu města a drtivé části občanů, ale samotné rozhodování je věc nad úrovní města. Hlavní slovo v této věci má Ministerstvo dopravy a podstatné jsou také Krajské zásady územního rozvoje. Těmi se musíme při všech procesech v rámci územního plánování ze zákona řídit,“ uvádí náměstek Záruba.

Příprava nového územního plánu v Hradci Králové navíc v posledních měsících výrazně pokročila. V závěru loňského roku město přebralo upravený návrh územního plánu, nyní chystá veřejné projednání. „Pokud vše půjde dobře a dle našich předpokladů, mohlo by se veřejné projednání uskutečnit 8. srpna tohoto roku, což je nejbližší možný termín vzhledem ke všem procesům a možnostem,“ říká náměstek Záruba.

Pohled k dálniční mimoúrovňové křižovatce, v tomto úseku už čtyři pruhy jsou.
Silnice I/35 se rozšíří o dva pruhy. Do Svobodných Dvorů už řidiči neprojedou

Město se přesto pokusí hledat řešení a jednat s ministerstvem i ŘSD. „Vůbec tento případ nechceme podceňovat a zcela rozumíme požadavku obyvatel Plotišť, s Ministerstvem dopravy jsme v kontaktu a o celé záležitosti se s nimi chceme i nadále bavit. Do jednání zapojíme i Ředitelství silnic a dálnic a budeme společně prověřovat možnosti napojení severní tangenty. Nemůžeme a nechceme ohrozit nebo pozdržet celý proces přípravy územního plánu a výstavby severní tangenty, ale můžeme se znovu podívat na to, zda jsme udělali skutečně vše, co jen bylo možné,“ dodává náměstek Záruba. Tento postup v tomto týdnu schválili i hradečtí zastupitelé.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Víme, kde se v kraji bourá nejčastěji. Hned pět rizikových míst je na Hradecku

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth