Dlouho neřešený problém - špatný stav severních teras v Žižkových sadech v centru Hradce Králové - přináší následky.

Opatření, která byla kvůli hrozbě sesuvů teras přijata, se totiž dotknou akce Divadlo evropských regionů, jejíž třiadvacátý ročník se koná na konci června. Uzavřena budou některá schodiště na terasách.

„Omezení spočívá v zamezení vstupu do prostoru teras nad Žižkovými sady. Přístupné zůstane hlavní schodiště na Kavčí plácek, nad sochou Jana Pospíšila, a také rampa se schodištěm k Radoušově ulici. Ostatní schodiště mezi těmito hlavními výstupy do historického jádra města musí zůstat z technických důvodů uzavřena. V Žižkových sadech se omezení dotkne prostoru v těsné blízkosti zdí teras," uvedl tiskový mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Žádost o zábor veřejného prostranství na akci Divadlo evropských regionů se podle něj v současnosti zpracovává.

„Podrobnosti o omezení město zatím s pořadateli neprojednávalo. Omezení, které je nutné v prostoru teras dodržet, nebude mít významný vliv na pořádání této akce. Budou uzavřené pouze některé obchůzné trasy. Prostory pro umístění stanů a stánků zůstávají volně přístupné," dodal mluvčí.

Opravy se terasy jen tak nedočkají. Město v roce 2012 vypsalo architektonickou soutěž na obnovu severních teras i Žižkových sadů a z deseti návrhů vybralo vítězný. Účet za rekonstrukci teras a obnovu Žižkových sadů se však bude pohybovat kolem 120 milionů korun.

A s těmito výdaji zatím město nepočítá. Náprava dílčími opravami by podle města nebyla rentabilní, právě vzhledem k plánované celkové rekonstrukci.

Stav teras je pravidelně monitorován, ovšem právě v posledních měsících bylo zjištěno a statickými průzkumy potvrzeno, že by mohlo dojít k větší nestabilitě teras.