Severní terasy v centru krajského města hrozí sesuvem. Špatný stav lokality mohou navíc zpečetit vyšší srážky - například tání sněhu. Opravy se však toto místo jen tak nedočká. Hradci proto nezbylo kvůli bezpečnosti nic jiného, než některá místa uzavřít mobilním oplocením. Dotkne se to nejen chodců, ale například i kulturních akcí, které se zde pořádají.

„Město muselo přistoupit k omezení přístupu na část severních teras z důvodu zajištění bezpečnosti lidí," uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Magdalena Vlčková. Průchodná je cesta z Malého náměstí přes Kavčí plácek na schodiště.

„Stav teras je pravidelně monitorován, ovšem právě v posledních měsících bylo zjištěno a statickými průzkumy potvrzeno, že by vlivem větších srážek - a samozřejmě tajícího sněhu - mohlo dojít k větší nestabilitě teras. To by mohlo omezit a ohrozit občany a majetek," řekla Vlčková.

Město proto informovalo majitele nemovitostí, s nimiž území sousedí. Mají tam totiž mnohdy individuální přístupy ze svých pozemků. „Rovněž jsme ve spojení s pořadateli kulturních akcí, kteří tyto prostory využívají," poznamenala mluvčí. Podle ní je navíc nevýhodné opravovat jen ty nejhorší části teras. Náprava dílčími opravami by prý nebyla rentabilní, město totiž počítá do budoucna se zásadní rekonstrukcí celého prostoru severních teras spolu s obnovou Žižkových sadů.

Jenže o opravě teras se hovoří již několik let a zdá se, že u řečí ještě dlouho zůstane. Město v roce 2012 vypsalo architektonickou soutěž na obnovu severních teras i Žižkových sadů a z deseti návrhů vybrala vítězný. Účet za rekonstrukci teras a obnovu Žižkových sadů se však bude pohybovat kolem 120 milionů korun. A s těmito výdaji zatím město nepočítá.

„Záleží na rozpočtových možnostech - rozpočet na příští rok a rozpočtový výhled na roky další bude zastupitelstvo schvalovat koncem roku. Město samozřejmě zároveň hledá možnost využít vhodných dotačních titulů," prozradila Magdalena Vlčková. Zatím město zadá vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro budoucí obnovu Severních teras a Žižkových sadů.

Je možné, že se situací severních teras budou zabývat i ochránci památek.

„Věnovali jsme zatím pozornost jiným kauzám, a proto o situaci severních teras v Hradci Králové nejsme informováni a ani se jí v tuto chvíli nezabýváme. Situací se můžeme nejdříve zabývat na schůzi výboru spolku 28. února, uvedl za Společnost ochránců památek ve východních Čechách Rudolf Khol.

Žižkovy sady a severní terasy
- Sady byly založeny v letech 1905 až 1907.
- Zahradní architekt František Thomayer je tehdy koncipoval ve stylu francouzské ozdobné zahrady, bohaté na květinové výsadby.
- Součástí kompozice bylo i kruhové jezírko v jeho středu.
- V současnosti se tu koná řada kulturních akcí - například akce Divadlo evropských regionů.