Plány pro rekonstrukci severních teras a Žižkových sadů připraví pražská firma Projektil. Právě ta zvítězila mezi deseti uchazeči v soutěži vypsané městem.

Nepřekročili náklady

„Jejich projekt respektoval původní koncepci parku z roku 1905 architekta Františka Thomayera a také se vešel do limitu nákladů 80 milionů korun," řekl Jindřich Vedlich, náměstek primátora 
pro investice.

Projektil podle něj nově vyřešil přístup do parku z historického centra a zároveň odclonil park od rušné třídy ČSA.  „Navrhujeme doplnění stromořadí souběžně s třídou ČSA, podél které by měla vést smíšená komunikace pro pěší a cyklisty, která by byla oddělena živým plotem," uvedl Roman Brychta, senior architekt společnosti Projektil.

Jeho společnost už v Hradci Králové navrhla vědeckou knihovnu, která v roce 2009 získala ocenění Stavba roku.

„Severní terasy jsou velmi významným veřejným prostorem v centru města. V našem návrhu se objevují dvě základní témata: hledání a odkrytí kvality původního návrhu parku od architekta Thomayera a co nejpřirozenější propojení úrovně parku s historickým jádrem centra přes severní terasy, které jsou v současnosti neúnosně zarostlé a zdevastované, tudíž nefunkční," vysvětlil výjimečnost projektu Roman Brychta.

Dodal, že na soutěžním návrhu firma pracovala ve spolupráci se zahradními architekty.  Soustředili se na hledání a odkrývání kvalit v lokalitě.

„Nejnáročnější jsou vždy ta zásadní rozhodnutí a finalizace návrhu," zakončil Roman Brychta.

Stav teras je otřesný

Severní terasy, které stojí na místě někdejších městských hradeb, opravu podle radnice potřebují. „Průzkumy ukázaly, že jsou v daleko horším stavu, než vypadají," dodal Jindřich Vedlich. Město chce na opravu získat dotaci z programů Evropské unie po roce 2014.