Pozval náměstka ministra spravedlnosti pro legislativu Františka Korbela a zároveň vysvětluje, proč se vůbec občanský zákoník měnil.

„Ten současný je z roku 1964. Vychází tedy z poměrů šedesátých let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Byl upravován, ale tím vznikla roztříštěnost, člověk při řešení své záležitosti musel sledovat i zákon o rodině, obchodní zákoník…," říká Pavel Staněk.

Ten nový je tedy šitý na míru současným poměrům?
Ano, klade důraz jak na naše demokratické právní tradice, tak i na principy a standardy soukromého práva 
v Evropě. Vytvořením a přijetím nového občanského zákoníku jsme se i v oblasti soukromého práva zařadili mezi ostatní vyspělé evropské země.

Čeho se dotýká?
Toho je strašně moc. Dotýká se například institutu manželství, vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Skrývá
v sobě  definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění a tak dále…

Kde mi zákony srozumitelně vysvětlí?
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zřídil kancelář civilního práva  a zároveň internetový portál www.obcanskyzakonik.justice.cz, kde jsou všechny části nového občanského zákoníku uvedeny a lze se ptát na podrobnosti pracovníků kanceláře.