Pan Anas musel opustit svůj domov v Sýrii, spolu s dalšími uprchlíky, a jeho dramatickou cestu z Egypta do Evropy dokumentují fotografie Stanislava Krupaře. Tato reportáž vyhrála letošní Czech Press Photo.

Političtí uprchlíci z Blízkého východu. V mnohém se od nás neliší. Jejich životní postoje formovaly křesťanské ideály podobně jako celou evropskou kulturu, avšak na Blízkém východě jsou vystaveni útlaku.

V čem spočívá jejich naděje? Jaké půvaby má krajina jejich domova, kterou byli nuceni opustit? Kdo se angažuje za důstojné podmínky pro ně? Jakou chuť má syrská káva?

Ve dnech 8. až 12. prosince se uskuteční Týden solidarity s ohroženými menšinami Blízkého východu s názvem „Jsem Jusúf, Váš bratr".

Na co se můžete těšit? V pondělí  8. prosince. se koná v aule Biskupského gymnázia  v 17.30 hodin projekce vítězné fotoreportáže Stanislava Krupaře mapující osudy syrských uprchlíků a naváže beseda se slavným fotografem. Poté máte možnost seznámit se s činností charit na Blízkém východě.

V úterý 9. prosince bude místem konání pestrého programu Bio Central. Od 17.30 hodin vám svým dokumentem o Lališi, iráckém poutním místě, přiblíží Tomáš Petráň svět jezídů, specifické náboženské menšiny, která je častým terčem útoků a pronásledování. O blízkovýchodním křesťanství uslyšíte přímo z úst syrských křesťanů a odborníka Jaroslava France. Návštěvníky čeká i výstava fotografií, hudební překvapení a ochutnávka dobrot.

Ve středu 10. prosince bude kardinálem Dominikem Dukou sloužena mše za ohrožené menšiny Blízkého východu, po jejím skončení jste zváni na besedu s ním do Nového Adalbertina s názvem Náboženství v globálním světě – hrozba či naděje? Začátek ve 20.45 hodin.

Týden završí čtvrteční benefiční koncert studentů Biskupského gymnázia B. Balbína, který uslyšíte v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17 hodin.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na pomoc uprchlíkům z Blízkého východu prostřednictvím Charity ČR.

Na organizaci se podílejí Biskupské gymnázium B. Balbína, Duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie, Katedra Kulturních a náboženských studií PdF UHK, Integrační centrum pro cizince Diecézní charity HK a Salaš – vysokoškolské katolické hnutí HK.