V pondělí slavnostně otevřená oboustranná stěna v Okružní ulici, která vzhledově připomíná tunel, navázala na předloni zhotovenou jednostrannou prosklenou bariéru, jež chrání Orlickou Kotlinu. Podle ředitele hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marka Novotného bude přes zimu následovat měření hluku. Pokud by ani tato opatření nevedla ke snížení jeho hladiny na předepsanou úroveň, má ŘSD připravena i další opatření. Nevyloučil v takovém případě ani výměnu oken. Uvedl, že dosavadní zkušenosti obyvatel z okolí vypadají nadějně. „Ohlasy jsou zatím kladné,“ uvedl.

Optimistou je rovněž hradecký primátor Otakar Divíšek. „Když se zjistilo, že nadjezd není po desetiletích provozu zkolaudován, intenzivně jsme s Ředitelstvím silnic a dálnic vyjednávali. Investice problém s hlukem snad odstraní a objekt bude moci být zkolaudován,“ doufá primátor. Chce věřit, že obyvatelé okolních domů nebudou stavbu ničit, k čemuž mají pomoci i intenzivnější osvětlení a kamery.

„Půjde o kamery nové generace a záznamy z nich bude možné použít jako důkazní materiál,“ dodal Otakar Divíšek s tím, že instalace záznamového zařízení je otázkou týdnů. „Finanční prostředky na kamery už zastupitelstvo schválilo,“ uvedl.

Podle zhotovitelské společnosti M–Silnice byla organizace výstavby byla mimo technickou a technologickou náročnost stavby složitá také z důvodu nutnosti zachování dopravy na nadjezdu a pohybu lidí pod ním.

Architekt Patrik Kotas vyjádřil s kvalitou i podobou díla spokojenost. Řekl, že protihlukovou stěnu pojali jako městotvorný prvek, nikoliv bariéru. A to se podařilo. (čer)

Protihluková stěna ve faktech

Staveniště předal investor zhotovitelské firmě 14. prosince 2007, dílo bylo dokončeno 30. listopadu 2008.

Celkové náklady na výstavbu stěny dosáhly více než 200 milionů korun. Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků EU.

Délka oboustranné stěny zhotovené z ocelové konstrukce vyplněné sklem je 180 metrů. Konstrukce váží 440 tun.

Nadjezd přes Pospíšilovu třídu, který je součástí mezinárodní silnice spojující Liberec s Hradcem Králové a Moravou, patří k dopravně nejzatíženějším lokalitám Hradce Králové. Denně se tudy valí v průměru 27 tisíc aut. Zhruba třetinu z nich tvoří kamiony.

O třech víkendech v průběhu léta si práce vyžádaly úplné uzavření nadjezdu.

Investorem výstavby bylo Ředitelství silnic a dálnic České republiky, hlavním zhotovitelem společnost M–Silnice. Autorem architektonického návrhu je tým architektů Patrika Kotase a Jaromíra Chmelíka.