"Je to největší investiční akce financovaná pouze z krajských peněz," řekl Toman. Silnice je jednou z hlavních přístupových cest, které napojují Pardubice s východní a jižní částí kraje, podotkl první náměstek hejtmana Roman Línek. Stavebníci na počátku oprav odstraňovali staré žulové kostky z první republiky, vybudovali kanalizaci a nové odvodnění a položili povrch ze živičných vrstev.

Součástí rekonstrukce byla pokládka silničních obrub a vodicích pásků, vznikly nové autobusové zastávky, chodníky a osvětlené přechody pro chodce. V místech u potoka Lodrantka se objevily opěrné stěny a byla osazena svodidla. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce mostu.

"Na konci úseku za obcí Litětiny, kde došlo ke směrovému přeložení komunikace, byl navezen protihlukový val, vybudováno několik propustků a sjezdů na pole," uvedl Martin Beránek ze společnosti Stavby silnic a železnic.