„Není to jen provizorní záplatování. Okolí výtluku vyfrézujeme a spravíme tak, aby to vydrželo co nejdéle. Čekali jsme, až obalovny začnou dodávat dostatečné množství takzvané teplé živice,“ říká vedoucí správy místních komunikací TS Martin Komárek.

„Postupujeme od středu města směrem na třídu Karla IV. a Gočárovu třídu. Soustředíme se na nejvíce frekventované úseky,“ dodává. Snahu dělníků však může zhatit počasí. V nejbližších dnech má totiž i v nížinách sněžit a mrznout.