Například v Šimkových sadech, kde nová zeleň přišla město na zhruba jeden a plůl milionu korun, letošní jarní a loňská podzimní výsadba stromů dost prořídla. Na frak dostaly především jehličnaté stromy, nejčastěji borovice. Z parku už zmizelo asi sedm uschlých jehličnatých stromů z jarní výsadby, další budou zřejmě následovat. „Je to v rámci reklamace,“ vysvětlil nám Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové. Podle něho je hlavním problémem nové výsadby v Šimkových sadech hlavně velikost sazenic. Projektant tady navrhl stromy vysoké přes dva metry, které se hůře uchycují než sazenice vysoké do 1,5 metru. Dlouhodobý deficit vody podle jeho názoru spíš než mladým stromkům vadí dospělým, zvlášť těm na vodu citlivějším, například jeřábům, břízám či olším. Tyto stromy v posledních letech v Hradci kvůli suchu hynou častěji než dřív. Obecně však podle něho platí, že letošní rok není tak suchý jako předchozí, a ani úhyny stromů nejsou takového rozsahu.

To nám potvrdil i Milan Zerzán z Městských lesů Hradec Králové, podle kterého není letos deficit vody takový. Problémem posledních let je podle něho spíš nerovnoměrné rozložení srážek, kdy dlouho neprší, a pak spadnou najednou hektolitry vody. Ty však rychle odtečou a do půdy se moc vláhy nedostane. Také podle Milana Zerzána hynou v posledních letech kvůli suchu spíš starší stromy.

Lesy České republiky letos zatím nezaznamenaly rozsáhlejší úhyny v nově zalesňovaných porostech. Podle mluvčího státního podniku Radka Drahného se mortalita zatím pohybuje v průměru. Uvedl, že při výsadbě se s úhynem určité části sazenic už počítá, takže se jich sází víc. Některé stromy může skosit sucho, jiným ublíží zvěř…