Hana Kleiner se školou a metodami její výuky sympatizuje dlouhodobě. Nyní chce školu podporovat také finančně. Rodačka z Hradce bude škole spolu s manželem  poskytovat finance s trvalým odkazem na památku rodičů paní Hany Kleiner, Arnošta a Markéty Kleinerových z Hradce Králové, kteří zahynuli za 2. světové války.

„Pro Centrum Sion, které ZŠ Sion provozuje, je to prvotní zkušenost s finanční podporou ze zahraničí. Až doposud školu financovalo centrum výhradně ze svých zdrojů, grantů či školného," uvádí ředitel centra Denis Doksanský a dodává: „Mnohem podstatnější než případný finanční příspěvek je pro nás důležitost symbolické podpory ze strany Hany Kleiner a jejího manžela, jíž si velmi vážíme."