Za tuto dobu z jeho činnosti vzešly další aktivity a organizace, ovlivňující život města. Centrum Sion působí v Hradci již od roku 1990 (do roku 2000 pod jiným názvem).

Pořádá akce pro všechny generace a různé skupiny lidí. Patří mezi ně programy vzdělávací, výchovné, osvětové, kulturně společenské, zábavní, sportovní i volnočasové a mnohé další. Z vize a aktivit KC Sion byly založeny další organizace (MŠ Sion, ZŠ Sion, Nová generace, Sion o.s.), které postupně převzaly velkou část akcí a projektů, které v rámci KC Sion vznikly.

Centrum všechny tyto aktivity nadále podporuje, a to podílem dobrovolníků spolupracujících na organizačním zajištění, pomocí s administrativou, technickým zázemím, logistikou, grafickými činnostmi či public relations.

Kromě výročí Křesťanského centra Sion tak slavíme také deset let od zahájení činnosti Mateřské školy Sion, deset let od otevření Centra Sion v Malšovicích a sedm let existence ZŠ Sion J. A. Komenského.

V rámci oslav se mimo jiné uskuteční slavnostní shromáždění v neděli 19. září od deseti hodin v Kongresovém centru Aldis. V jeho rámci proběhne bohoslužba i multimediální ohlédnutí za uplynulými dvaceti lety, spolu s pozdravy některých čestných hostů. V pondělí 20. září oslavy zakončí Sion zahradní slavnost pro pozvané hosty.

Z dalších aktivit se dále připravují i dny otevřených dveří ve všech budovách křesťnaského centra či výstava zachycující střípky ze „sionské historie“. (ros)